Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на Централно управление на „Северозападно държавно предприятие“ ДП”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-01-22 11:15:00
№ 20190122Dsef10384139

Описание:

Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса по видове и количества съгласно техническата спецификация.


Документи
09392019221101_Решение за откриване.pdf
09562019221101_Обявление за поръчка.pdf
11152019221101_Техническа спецификация.pdf
12442019221101_Документация.docx
12582019221101_Образци.docx
53232019230901_ЕЕДОП.doc

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2019-01-31 16:25:00
Протокол № 1 от работа на комисията 2019-02-14 14:30:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-02-28 13:30:00
Протокол № 2 от работата на комисията 2019-03-07 11:30:00
Протокол № 3 от работата на комисията 2019-03-07 11:35:00
Утвърден обобощен протокол от работата на комисията 2019-03-07 11:40:00
Решение за избор на изпълнител 2019-03-07 11:50:00
Обявление за възложена поръчка 2019-04-08 14:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-04-29 14:20:00
Договор № 24 От дата: 2019-04-08 2019-04-08 14:05:00
Плащане по договор №: 24 От дата: 2019-04-08 2019-08-19 16:50:50
Плащане по договор №: 24 От дата: 2019-04-08 2020-06-02 14:49:39
Плащане по договор №: 24 От дата: 2019-04-08 2020-06-02 14:50:23
Плащане по договор №: 24 От дата: 2019-04-08 2020-06-02 14:51:00
Плащане по договор №: 24 От дата: 2019-04-08 2020-06-02 14:51:42
Плащане по договор №: 24 От дата: 2019-04-08 2020-09-10 14:03:15
Плащане по договор №: 24 От дата: 2019-04-08 2020-09-10 14:04:01
Плащане по договор №: 24 От дата: 2019-04-08 2020-09-10 14:04:51
Плащане по договор №: 24 От дата: 2019-04-08 2021-03-12 11:10:18
Плащане по договор №: 24 От дата: 2019-04-08 2021-03-12 11:11:34
Плащане по договор №: 24 От дата: 2019-04-08 2021-06-21 09:09:04
Плащане по договор №: 24 От дата: 2019-04-08 2021-11-09 15:37:01
Плащане по договор №: 24 От дата: 2019-04-08 2021-11-09 15:37:52
Плащане по договор №: 24 От дата: 2019-04-08 2021-11-09 15:38:40

<-- Обратно към поръчки