Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги - мобилни телефонни услуги за нуждите на ЦУ и ТП ДГС/ДЛС на СЗДП за срок от 36 месеца“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-06-14 11:12:17
№ 20180613GvmT9576510

Описание:Документи
16422018141106_Решение РД 21-6.pdf
17202018141106_Обявление за поръчка.pdf
17432018141106_Техническа спецификация.pdf
17552018141106_Методика за оценка на офертите.pdf
19002018141106_Документация.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2018-06-21 16:45:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-08-06 16:00:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-08-14 14:50:00
Протокол № 2 от работата на комисията 2018-08-14 14:55:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2018-08-14 15:00:00
Решение за избор на изпълнител 2018-08-14 15:05:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-25 11:35:00
Договор № 44 От дата: 2018-09-14 2018-09-25 11:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-11-12 15:31:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-11-15 14:12:53
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-11-23 10:01:23
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-11-26 14:10:01
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-10 14:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-12 10:29:03
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-13 09:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-17 14:04:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-19 15:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-19 15:48:39
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-12 15:55:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-20 11:18:18
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-20 11:41:58
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-20 14:48:55
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-27 14:55:15
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-27 14:56:30
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-27 15:11:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-28 11:07:11
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-28 16:20:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-03 08:56:38
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-07 14:57:07
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-08 09:11:47
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-08 14:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-09 11:16:27
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-20 14:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-16 11:27:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-16 11:51:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-18 12:51:07
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-21 15:20:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-18 16:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-22 12:34:02
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-22 12:36:57
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-23 10:35:57
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-24 13:53:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-29 11:46:48
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-29 14:12:25
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-31 14:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-04 10:08:51
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-07 11:40:21
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-28 16:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-11 15:46:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-13 13:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-15 11:00:31
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-15 11:05:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-18 16:51:42
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-19 08:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-19 10:14:19
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-19 10:15:21
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-18 12:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-19 12:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-20 16:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-20 16:46:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-21 09:14:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-22 11:46:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-25 08:36:06
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-25 14:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-25 15:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-06 13:38:51
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-07 14:19:12
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-13 15:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-14 10:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-14 14:28:08
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-15 14:12:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-15 14:30:27
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-15 16:00:06
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-18 16:53:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-20 16:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-20 15:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-27 13:32:50
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-27 13:33:39
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-02 10:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-25 10:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-08 15:45:11
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-09 15:11:52
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-12 13:12:43
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-15 11:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-15 14:22:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-15 15:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-15 16:17:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-16 10:36:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-17 11:27:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-17 12:37:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-17 13:32:44
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-17 13:33:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-17 16:00:54
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-30 11:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-08 13:12:49
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-25 10:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-09 11:02:33
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-09 11:20:19
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-13 13:07:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-15 10:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-15 15:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-16 12:04:12
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-17 09:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-17 16:52:25
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-20 14:01:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-21 10:33:58
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-20 11:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-21 14:33:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-22 16:01:15
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-04 10:29:55
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-06 16:25:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-07 14:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-11 09:57:03
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-12 14:20:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-12 16:41:42
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-14 13:56:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-14 16:42:44
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-17 13:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-18 11:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-20 09:03:17
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-20 13:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-19 14:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-20 13:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-20 16:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-20 16:47:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-24 11:00:46
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-24 11:02:05
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-02 09:11:16
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-25 09:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-05 10:22:25
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-11 13:10:51
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-12 11:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-15 14:20:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-16 15:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-17 11:05:20
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-18 11:20:59
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-18 15:42:46
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-19 15:51:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-22 14:20:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-23 09:43:17
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-19 11:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-30 14:37:44
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-16 15:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-06 11:21:22
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-09 09:07:35
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-09 10:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-12 09:16:03
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-12 11:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-14 11:21:46
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-14 13:01:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-15 12:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-16 09:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-16 09:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-16 09:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-16 16:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-19 14:01:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-20 15:05:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-20 15:06:05
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-22 10:17:41

<-- Обратно към поръчки