Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

Становища на АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги - мобилни телефонни услуги за нуждите на ЦУ и ТП ДГС/ДЛС на СЗДП за срок от 36 месеца“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-06-14 11:12:17
№ 20180613GvmT9576510

Описание:Документи
16422018141106_Решение РД 21-6.pdf
17202018141106_Обявление за поръчка.pdf
17432018141106_Техническа спецификация.pdf
17552018141106_Методика за оценка на офертите.pdf
19002018141106_Документация.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2018-06-21 16:45:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-08-06 16:00:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-08-14 14:50:00
Протокол № 2 от работата на комисията 2018-08-14 14:55:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2018-08-14 15:00:00
Решение за избор на изпълнител 2018-08-14 15:05:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-25 11:35:00
Договор № 44 От дата: 2018-09-14 2018-09-25 11:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-11-12 15:31:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-11-15 14:12:53
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-11-23 10:01:23
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-11-26 14:10:01
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-10 14:45:00

<-- Обратно към поръчки