Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Предоставяне на далекосъобщителни услуги - мобилни телефонни услуги за нуждите на ЦУ и ТП ДГС/ДЛС на СЗДП за срок от 36 месеца“

Договор №: 44

Дата на плащане: 2019-01-28

Към контрагент: Българска телекомуникационна компания ЕАД

Размер на плащане: 87.77 лв.

Основание за плащане:

Ф-РА №0023390089/14.01.2019Г.

Доставка на телекомуникационни услуги за СЗДП - ТП ДГС Белоградчик<-- Обратно към поръчката