Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Предоставяне на далекосъобщителни услуги - мобилни телефонни услуги за нуждите на ЦУ и ТП ДГС/ДЛС на СЗДП за срок от 36 месеца“

Договор №: 44 От: 2018-09-14

Контрагент: Българска телекомуникационна компания ЕАД

Продължителност на договора: 36 Месец(и)

Сума на договора: 500000.00 лв.

Пояснение:43122018211309_Договор 44.pdf
43242018211309_Техническа спецификация.pdf
43332018211309_Техническо предложение без лични данни.pdf
43412018211309_Ценово предложение без лични данни.pdf
43492018211309_ОБЩИ УСЛОВИЯ.pdf
43562018211309_ОБЩИ УСЛОВИЯ - Допълнение.pdf
44042018211309_Гаранция за изпълнение.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-11-15 14:12:53
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-11-23 10:01:23
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-11-26 14:10:01
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-12-10 14:45:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-12-12 10:29:03
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-12-13 09:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-12-17 14:04:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-12-19 15:15:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-12-12 15:55:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-12-20 11:18:18
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-12-20 11:41:58
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-12-20 14:48:55
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-12-27 14:55:15
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-12-27 15:11:13
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-12-28 11:07:11
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-12-28 16:20:37
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-03 08:56:38
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-07 14:57:07
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-08 09:11:47
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-08 14:40:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-09 11:16:27
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2018-12-20 14:00:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-16 11:27:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-16 11:51:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-18 12:51:07
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-21 15:20:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-18 16:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-22 12:34:02
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-23 10:35:57
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-24 13:53:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-29 11:46:48
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-29 14:12:25
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-31 14:30:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-04 10:08:51
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-07 11:40:21
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-28 16:00:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-11 15:46:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-13 13:35:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-15 11:00:31
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-15 11:05:37
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-18 16:51:42
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-19 08:45:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-19 10:14:19
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-18 12:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-19 12:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-01-20 16:40:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-20 16:46:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-21 09:14:37
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-22 11:46:37
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-25 08:36:06
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-25 14:15:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-02-25 15:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-03-06 13:38:51
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-03-07 14:19:12
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-03-13 15:10:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-03-14 10:30:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-03-14 14:28:08
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-03-15 14:12:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-03-15 14:30:27
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-03-15 16:00:06
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-03-18 16:53:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-03-20 16:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-03-20 15:15:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-03-27 13:32:50
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-02 10:50:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-03-25 10:25:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-08 15:45:11
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-09 15:11:52
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-12 13:12:43
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-15 11:30:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-15 14:22:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-15 15:25:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-15 16:17:13
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-16 10:36:13
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-17 11:27:37
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-17 12:37:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-17 13:33:37
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-17 16:00:54
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-30 11:50:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-08 13:12:49
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-25 10:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-09 11:02:33
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-09 11:20:19
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-13 13:07:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-15 10:30:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-15 15:30:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-16 12:04:12
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-17 09:15:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-17 16:52:25
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-20 14:01:29
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-21 10:33:58
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-20 11:50:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-21 14:33:29
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-22 16:01:15
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-04 10:29:55
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-06 16:25:29
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-07 14:35:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-11 09:57:03
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-12 14:20:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-12 16:41:42
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-14 13:56:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-14 16:42:44
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-17 13:25:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-18 11:30:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-20 09:03:17
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-03-20 13:35:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-04-19 14:45:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-05-20 13:50:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-20 16:45:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-20 16:47:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-24 11:00:46
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-02 09:11:16
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-06-25 09:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-05 10:22:25
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-11 13:10:51
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-12 11:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-15 14:20:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-16 15:00:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-17 11:05:20
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-18 11:20:59
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-18 15:42:46
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-19 15:51:13
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-22 14:20:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-23 09:43:17
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-19 11:50:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-30 14:37:44
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-07-16 15:00:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-06 11:21:22
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-09 09:07:35
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-09 10:30:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-12 09:16:03
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-12 11:35:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-14 11:21:46
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-14 13:01:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-15 12:50:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-16 09:00:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-16 16:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-19 14:01:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-20 15:05:13
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-22 10:17:41
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-26 08:56:51
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-29 13:28:06
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-08-26 14:25:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-09-09 13:35:43
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-09-11 11:54:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-09-12 14:35:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-09-12 15:49:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-09-16 15:35:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-09-18 14:00:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-09-20 11:08:20
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-09-27 09:28:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-09-27 09:32:20
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-03 10:50:29
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 09:32:12
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-09-16 09:55:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 13:35:06
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 13:36:07
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 13:43:11
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 13:47:30
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 13:48:28
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 13:49:29
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 13:50:40
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 13:51:30
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 13:52:38
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 13:53:25
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 13:54:13
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 14:22:48
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 14:33:55
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 14:34:38
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 14:35:40
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 14:36:50
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 14:37:39
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 14:38:53
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 14:39:36
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 14:40:42
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 14:41:45
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 14:42:50
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 14:44:58
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 15:05:57
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 15:07:35
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 15:22:42
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 15:23:41
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 15:29:41
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 15:30:33
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 15:31:50
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 15:34:40
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 15:56:28
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 15:57:48
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 15:58:54
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 15:59:57
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 16:01:57
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-04 16:03:04
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 09:44:02
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 09:45:19
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 09:46:01
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 09:47:18
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 09:48:48
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 09:50:21
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 10:47:31
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 10:48:37
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 10:49:40
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 10:50:22
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 10:51:44
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 10:52:49
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 10:54:02
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 10:55:17
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 11:08:28
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 11:23:31
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 11:46:31
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 11:51:28
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 11:52:07
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 11:54:59
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 11:58:17
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 11:59:25
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 12:01:02
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 13:07:22
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 13:08:30
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 13:09:17
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 13:10:30
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 13:11:25
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 13:13:04
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 13:13:55
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 13:15:10
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 13:27:34
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:00:14
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:01:22
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:02:22
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:03:38
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:04:56
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:05:39
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:06:54
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:21:17
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:23:18
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:24:17
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:25:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:25:54
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:27:07
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:27:54
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:29:08
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:46:23
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:47:21
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:48:31
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:49:27
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:50:27
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:51:27
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:52:25
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:53:08
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-07 14:54:13
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-09 16:25:17
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-11 15:20:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-09-27 09:55:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-15 16:39:32
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-09-17 16:40:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-16 13:35:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-16 14:30:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-16 15:28:42
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-16 15:30:31
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-16 16:55:54
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-17 08:00:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-17 13:53:22
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-17 13:54:59
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-17 14:50:58
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-18 09:30:46
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-24 10:19:40
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-29 15:37:58
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-09-20 11:55:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-18 15:35:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-17 11:10:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-04 16:29:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-28 16:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-05 16:15:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-07 13:59:47
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-08 09:34:19
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-08 11:00:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-11 13:15:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-12 13:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-13 15:38:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-15 11:45:41
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-18 14:55:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-19 10:42:17
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-26 08:09:44
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-26 09:09:38
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-26 09:10:37
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-10-14 16:40:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-12 16:10:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-02 15:00:34
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-06 13:54:53
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-11 15:05:10
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-12 13:08:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-13 11:18:22
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-02 10:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-16 13:55:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-17 10:30:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-17 17:10:18
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-18 13:24:55
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-20 14:00:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-20 16:11:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-23 14:43:53
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-23 14:54:05
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-23 15:21:27
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-31 13:25:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-27 15:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-08 10:06:45
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-09 11:18:29
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-14 16:33:33
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-14 16:35:52
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-15 15:50:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-16 13:15:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-17 13:23:51
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-17 16:46:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-21 14:10:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-22 13:26:14
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-27 09:03:39
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-27 09:07:59
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-27 10:00:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-04 14:48:45
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-21 11:10:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-06 15:42:46
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-07 13:37:59
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-11-25 13:35:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-20 13:40:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-10 13:50:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-12 09:46:14
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-12 09:51:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-12 13:52:05
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-13 16:25:55
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-17 14:00:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-18 10:00:01
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-20 10:10:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-19 10:45:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-19 11:45:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-25 12:00:57
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-25 12:02:10
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-27 14:50:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-04 10:44:13
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-28 14:10:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-10 16:09:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2019-12-11 16:15:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-01-14 16:20:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-10 16:20:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-11 10:52:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-13 12:18:09
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-16 09:44:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-16 15:00:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-20 15:33:02
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-23 11:23:04
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-02-19 11:30:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-23 11:30:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-23 11:35:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-31 13:30:41
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-31 13:31:44
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-07 10:08:10
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-07 16:35:12
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-07 16:37:27
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-06 08:40:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-08 15:07:24
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-08 16:17:26
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-10 13:55:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-10 16:10:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-13 11:21:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-14 13:00:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-03-25 10:05:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-16 10:15:22
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-24 11:35:55
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-24 09:55:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-27 11:15:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-27 11:15:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-05-05 15:04:53
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-21 14:30:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-05-08 16:45:57
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-05-11 15:02:31
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-04-14 16:50:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-05-12 14:45:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-05-13 13:11:06
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-05-14 12:27:25
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-05-15 14:26:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-05-18 09:51:40
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-05-18 11:46:06
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-05-18 11:48:59
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-05-18 11:50:18
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-05-18 11:51:49
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-05-19 13:03:46
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-05-27 15:55:00
Плащане по Договор №: 44 От: 2018-09-14 2020-06-04 10:51:55

<-- Обратно към поръчката