Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Поддръжка и актуализация на програмен продукт ”Омекс” граждански договори и работни заплати в ТП ДГС „Мездра”.

Уведомление до участниците в открита процедура, представителите на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Дата: 2015-01-07 13:00:00

Описание:Документи
52032015071201_Уведомление-ЗОП.jpg

<-- Обратно към поръчката