Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Поддръжка и актуализация на програмен продукт ”Омекс” граждански договори и работни заплати в ТП ДГС „Мездра”.

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-12-08 10:35:00
№ 20141208MafT2021485

Описание:

Поддръжка и актуализация на програмен продукт ”Омекс” граждански договори и работни заплати в ТП ДГС „Мездра” за срок от 2 години.


Документи
33332014081012_Омекс - раб.заплата 2015г.rar

ПубликацияДата
Протокол на комисията 2014-12-18 08:45:00
Уведомление до участниците в открита процедура, представителите на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 2015-01-07 13:00:00
Протокол №2 2015-01-07 13:00:00
Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП 2015-02-16 11:10:00
Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП 2015-02-16 11:10:00
Техническо предложение 2015-02-16 11:10:00
Ценова оферта 2015-02-16 11:10:00
Свидетелство за съдимост 2015-02-16 11:10:00
Договор 2015-02-16 11:15:00
Договор № 17 От дата: 2015-01-21 2015-02-16 10:00:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2015-01-21 2015-02-18 15:36:09
Плащане по договор №: 17 От дата: 2015-01-21 2016-02-03 13:10:00

<-- Обратно към поръчки