Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС БОТЕВГРАД"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-03-05 14:10:53
№ 20200305woSd12363482

Описание:

Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обекти, включени в годишен план за позлване пред 2020/ 2021г.


Документи
23502020051503_Решение.pdf
24042020051503_Обявление.pdf
24182020051503_документация (1).pdf
24292020051503_документация.docx
24382020051503_образци.docx
24452020051503_еедоп.doc
24552020051503_проекто договор012.pdf
25112020051503_Техническа спецификация.pdf

ПубликацияДата
Протокол1 2020-04-13 13:35:00
Съобщение 2020-04-13 13:35:00
Протокол2 2020-04-23 13:55:00
Докладна записка 2020-04-23 14:00:00
Решение за избор на изпълнител 2020-04-23 14:00:00
Договор Д-49/ 05.06.2020г. и приложения 2020-06-05 14:05:00
Обявление за възложена поръчка 2020-06-05 14:55:00
Обявление за приключен договор 2021-07-01 11:40:00
Договор № № Д-45 От дата: 2020-06-05 2020-06-05 14:55:00
Плащане по договор №: № Д-45 От дата: 2020-06-05 2020-07-16 15:25:00

<-- Обратно към поръчки