Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА СРОК ОТ 36 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛЕСИДРЕН

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-10-29 16:59:52
№ 20191029yrQv11862456

Описание:

Поддръжка в техническа изправност и ремонт на компютърна и офис техника на ТП ДГС Лесидрен, включително  доставка на резервни части, необходими за извършването им, както и на материали и консумативи, необходими за работата им.


Документи
58042019291610_решение.PDF
58342019291610_обявление (3).PDF
02592019291710_документация (1).PDF
03212019291710_проекто-договор.PDF
03402019291710_методика (1).PDF
04072019291710_техн.сецификация.PDF
04172019291710_Образци.docx

ПубликацияДата
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2019-11-20 13:40:00
Списък с участници 2019-12-02 16:05:00
Протокол № 1 2019-12-02 16:05:00
Съобщение 2019-12-02 16:05:00
Протокол 2 2019-12-06 16:10:00
Доклад 2019-12-06 16:10:00
Решение 2019-12-06 16:15:00
ДОГОВОР 2020-02-19 15:40:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-19 15:15:00
Техническо предложение 2020-02-19 15:15:00
Ценово предложение 2020-02-19 15:20:00
Техническа спецификация 2020-02-19 15:20:00
ДОГОВОР 2020-02-19 15:50:00
Прекратяване 2023-02-03 16:07:00

<-- Обратно към поръчки