Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Поддръжка на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство град Плевен”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-04-30 14:20:20
№ 20190430oykD11176983

Описание:

Обект на поръчката е поддържане в техническа изправност и ремонт на компютърната и офис техника на ТП ДГС Плевен, включително доставка на резервни части, необходими за извършването им, както и на материали и консумативи, необходими за работата им. Сервизно обслужване ще се извършва на следните компютърни конфигурации, лаптоп и периферни компютърни устройства:
1. Компютри и компютърни конфигурации - 15 бр.
2. Принтери - 12 бр.
3. Преносими компютри (лаптопи) - 1 бр.
4. UPS - 3 бр.
5. Мултифункционални устройства (принтери, копирни машини и др.) - 2 бр.
6. Скенери - 2 бр. и всички други допълнителни устройства към тях, както и всички други устройства, които Териториално поделение Държавно горско стопанство град Плевен (ТП ДГС Плевен) ще придобие по време на изпълнение на поръчката.
Изпълнителят се задължава да обслужва и новата компютърна и офис техника, придобита от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо нея се прилагат същите цени, както спрямо наличната към момента на подаване на офертата.


Документи
40062019301504_решение за откриване на процедурa.PDF
41082019301504_Обявление за поръчка.pdf
43342019301504_Документация.PDF
44482019301504_техническа спецификация.PDF
46012019301504_Проекто-договор.PDF
49342019301504_53232019230901_ЕЕДОП.doc
50262019301504_компютри_Образци.docx

ПубликацияДата
Образец № 5 2019-04-30 16:05:00
Прекратяване 2019-05-13 11:45:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-29 11:20:00

<-- Обратно към поръчки