Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч - за доставка на стоки, извън списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-04-24 09:50:41
№ 20190424Lwyl11142637

Описание:Документи
44082019241604_Документация.docx
44142019241604_ЕЕДОП.doc
44212019241604_Образци канц.м-ли.docx
44452019241604_обявление извън списъка.pdf
45082019241604_решение извън списъка.pdf
45252019241604_съгласуван договор извън списъка.pdf
45342019241604_Техн.спесиф. канц.м-ли.docx
45482019241604_утвърдена документация.pdf

ПубликацияДата
Разяснения 2019-05-13 16:55:00
Протокол №1 предварителна проверка 2019-05-29 16:35:00
Уведомление за дата 2019-05-29 16:35:00
Протокол №2 ценови предложения 2019-06-13 15:20:00
Решение класиране 2019-06-13 15:20:00
Обявление за приключване на договор 2022-08-23 16:30:00
Договор № 52 От дата: 2019-07-23 2019-08-07 10:40:00
Плащане по договор №: 52 От дата: 2019-07-23 2019-09-16 10:30:00
Плащане по договор №: 52 От дата: 2019-07-23 2020-01-14 16:20:25
Плащане по договор №: 52 От дата: 2019-07-23 2020-08-18 14:10:13
Плащане по договор №: 52 От дата: 2019-07-23 2020-11-18 14:26:09
Плащане по договор №: 52 От дата: 2019-07-23 2021-01-13 09:08:24
Плащане по договор №: 52 От дата: 2019-07-23 2021-04-16 11:39:06

<-- Обратно към поръчки