Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч - за доставка на стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-04-24 10:05:38
№ 20190424Bqlm11158719

Описание:Документи
50062019241604_Документация-чл.12.docx
50132019241604_ЕЕДОП-по чл12.doc
50182019241604_Образци канц.м-ли чл12.docx
50422019241604_обявление в списъка.pdf
51122019241604_решение канцеларски в списъка.pdf
51332019241604_съгласуван договор в списъка.pdf
51512019241604_Техн.спесиф. канц.м-ли по чл12.docx
52132019241604_утвърдена документация.pdf

ПубликацияДата
Протокол №1 предварителна проверка 2019-05-29 16:30:00
Уведомление за дата 2019-05-29 16:30:00
Протокол №2 ценови предложения 2019-06-13 15:35:00
Решение класиране 2019-06-13 15:50:00
обявление за приключване на договор 2022-08-23 16:45:00
Договор № 51 От дата: 2019-07-23 2019-08-07 10:50:00
Плащане по договор №: 51 От дата: 2019-07-23 2019-09-16 10:30:00
Плащане по договор №: 51 От дата: 2019-07-23 2020-01-14 16:22:08
Плащане по договор №: 51 От дата: 2019-07-23 2020-06-18 11:37:47
Плащане по договор №: 51 От дата: 2019-07-23 2020-08-18 14:07:41
Плащане по договор №: 51 От дата: 2019-07-23 2020-11-18 14:27:58
Плащане по договор №: 51 От дата: 2019-07-23 2020-11-18 14:28:26
Плащане по договор №: 51 От дата: 2019-07-23 2020-11-18 15:04:26
Плащане по договор №: 51 От дата: 2019-07-23 2021-01-13 09:09:05
Плащане по договор №: 51 От дата: 2019-07-23 2021-04-16 11:38:17

<-- Обратно към поръчки