Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 36 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС БОТЕВГРАД, ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-04-12 16:17:02
№ 20190412tdEB11072490

Описание:

Обект на настоящата обществена поръчка е доставката на стоки, осъществявани чрез покупка, съгласно чл. 3, ал.1, т. 2 от ЗОП, а именно периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация


Документи
29562019121604_решение канц. м-ли извън списака.pdf
31272019121604_обявление извън списъка.pdf
31532019121604_заглавна страница извън списъка.pdf
32042019121604_тех спецификация извън списъка.pdf
32202019121604_проекто договор извън списъка.pdf
33372019121604_ESPD-BG1 канц мат извън списъка.docx
33532019121604_канц матер ПС ИЗВЪН списъка по чл12 2019-20222 оконч.docx

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2019-04-17 10:20:00
Протокол 1 2019-05-14 16:05:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-05-27 16:20:00
Протокол №2 2019-05-27 16:20:00
Протокол №3 2019-06-10 11:45:00
Докладна записка 2019-06-10 11:50:00
Решение за определяне на изпълнител 2019-06-10 11:50:00
Договор №Д-27/26.07.2019Г. 2019-08-06 13:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-06 13:30:00
Обявление за приключен договор 2022-05-09 13:45:00
Договор № № Д-27 От дата: 2019-07-26 2019-08-08 13:30:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2019-10-20 10:35:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2019-11-20 11:35:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2019-11-20 11:45:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2020-02-20 15:45:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2020-02-20 15:50:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2020-01-28 15:50:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2020-05-18 11:55:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2020-04-17 14:00:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2020-04-17 14:00:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2020-06-18 14:05:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2020-08-05 14:13:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2020-08-05 14:14:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2020-10-19 09:05:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2020-11-04 10:10:00
Плащане по договор №: № Д-27 От дата: 2019-07-26 2020-11-04 10:15:00

<-- Обратно към поръчки