Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 36 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС БОТЕВГРАД, ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

Договор №: № Д-27

Дата на плащане: 2020-07-28

Към контрагент: "Веселин Балев" ЕООД

Размер на плащане: 13.54 лв.

Основание за плащане:

ф-ра 0100014925/16.07.2020г.

Канцеларски материали<-- Обратно към поръчката