Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Оряхово, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите ТП ДГС Оряхово, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-02-22 16:19:03
№ 20160222tyVK6445891

Описание:Документи
12262016221702_решение.pdf
12342016221702_обявление.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие 2016-02-22 17:10:00
Писмо медии 2016-02-22 17:25:00
Отговор на въпрос 2016-02-29 15:00:00
Протокол на комисията 2016-03-23 14:25:00
Таблица ЗОП 2016-03-23 14:30:00
Уведомление за отваряне на офертите 2016-03-23 14:30:00
Протокол на комисията 2 2016-03-28 14:35:00
Протокол на комисията 3 2016-04-04 16:40:00
Решение № 2/05.04.2016 г. за избор на изпълнител 2016-04-05 15:50:00
Информация за изпълнение на договор 2019-05-29 16:50:00
Информация за изпълнение на договор 2019-05-29 16:50:00
Договор № 13 От дата: 2016-05-09 2016-05-16 13:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-05-09 2016-06-28 14:48:48
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-05-09 2017-05-17 10:35:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-05-09 2018-11-20 15:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-05-09 2019-04-08 16:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-05-09 2019-04-22 15:05:00
Договор № 14 От дата: 2016-05-16 2016-05-16 13:25:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-05-16 2016-07-08 15:30:28
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-05-16 2016-07-08 15:31:51
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-05-16 2017-05-10 13:25:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-05-16 2017-05-18 09:15:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-05-16 2017-06-02 14:26:02
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-05-16 2017-06-28 13:00:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-05-16 2017-10-16 15:50:53
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-05-16 2018-03-16 16:03:56
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-05-16 2018-06-19 15:28:40
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-05-16 2018-10-30 14:50:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-05-16 2019-01-03 15:42:19
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Оряхово, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите ТП ДГС Оряхово, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на 2016-05-04 11:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Оряхово, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите ТП ДГС Оряхово, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на 2016-05-04 11:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Оряхово, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите ТП ДГС Оряхово, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на 2016-05-04 11:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Оряхово, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите ТП ДГС Оряхово, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на 2016-05-04 11:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Оряхово, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите ТП ДГС Оряхово, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на 2016-05-16 16:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Оряхово, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите ТП ДГС Оряхово, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на 2016-05-16 16:40:00

<-- Обратно към поръчки