Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / “Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Оряхово, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите ТП ДГС Оряхово, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на

Договор №: 13 От: 2016-05-09

Контрагент: Фобс БГ ЕООД

Продължителност на договора: 36 Месец(и)

Сума на договора: 1540.15 лв.

Пояснение:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е специализирано предприятие за хора с увреждания, вписан в регистъра, поддържан от Агенцията за хората с увреждания с регистрационен номер 420 от 10.09.2015 г., поради което не се дължи гаранция на основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП.


32252016161305_договор позиция 2.pdf
32382016161305_документи ЗОП позиция 2.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 13 От: 2016-05-09 2016-06-28 14:48:48
Плащане по Договор №: 13 От: 2016-05-09 2017-05-17 10:35:00
Плащане по Договор №: 13 От: 2016-05-09 2018-11-20 15:05:00
Плащане по Договор №: 13 От: 2016-05-09 2019-04-08 16:00:00
Плащане по Договор №: 13 От: 2016-05-09 2019-04-22 15:05:00

<-- Обратно към поръчката