Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Услуга за избор на охрана чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) в административната сграда на ТП Държавно горско стопанство Борима”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-01-21 13:59:59
№ 20160121OJHF6113640

Описание:

Услуга за избор на охрана чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) в административната сграда на ТП Държавно горско стопанство Борима”Документи
54582016211401_Publi4na pokana- SOT 2016-1.doc
55412016211401_заглавна.jpg
56512016211401_Пуб. покана1.jpg
58092016211401_Пуб. покана 2.jpg
59372016211401_Тех. спец. 1.jpg
00192016211501_Тех. спец 2.jpg
04302016211501_dogovor.docx
04542016211501_Административни сведения.doc
05152016211501_Декларация ЕИК.doc
05422016211501_Декларация подизпълнител.doc
06032016211501_Декларация условия.doc
06272016211501_Декларация чл. 47, ал.9 ЗОП.doc
06522016211501_Списък договори.doc
07162016211501_Техническо предложение.doc
07442016211501_Ценово предложение.doc

ПубликацияДата
протокол 2016-02-08 10:55:00
Договор със свидетелства за съдимост, декларация по чл. 47 и ценово предложение 2016-02-17 10:25:00
Договор № 11 От дата: 2016-02-17 2016-02-17 11:00:00
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2016-03-09 10:35:00
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2016-04-12 13:25:00
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2016-05-10 13:45:00
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2016-06-13 15:28:43
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2016-08-08 13:18:00
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2016-08-08 13:19:00
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2016-09-07 14:44:00
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2016-10-05 08:32:27
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2016-11-04 11:59:47
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2016-12-05 13:13:05
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2017-01-16 10:37:11
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2017-02-07 10:11:41
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2017-03-13 15:49:31
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2017-04-04 11:44:54
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2017-05-03 14:12:49
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2017-06-07 11:32:30
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2017-07-10 14:51:22
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2017-08-03 10:32:43
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2017-09-14 09:24:23
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2017-10-05 10:28:20
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2017-11-15 15:03:44
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2017-12-08 10:34:25
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2018-01-10 16:33:59
Плащане по договор №: 11 От дата: 2016-02-17 2018-02-06 10:52:22

<-- Обратно към поръчки