Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-11-18 12:00:00
№ 20151118ehad5649375

Описание: Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство НикополДокументи
52512015181011_Решение №5.pdf
53422015181011_Обявление.pdf
53522015181011_Заглавна страница.pdf
54072015181011_гориво2016.doc
07572015181211_Съобщение медии.pdf

ПубликацияДата
Протокол 1 2016-01-08 13:15:00
Съобщение 2016-01-08 13:15:00
Протокол №2 2016-01-18 12:50:00
Решение за класация 2016-01-18 13:20:00
Прекратяване 2019-02-27 13:53:00
Договор № 1 От дата: 2016-02-08 2016-02-09 13:20:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2016-03-12 10:45:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2016-04-05 09:15:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2016-05-09 09:25:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2016-06-10 11:25:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2016-07-06 11:20:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2016-08-10 08:50:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2016-09-07 14:00:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2016-10-06 09:40:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2016-11-04 14:15:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2016-12-07 10:55:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2017-01-05 08:20:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2017-02-08 13:20:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2017-03-06 13:20:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2017-04-06 13:25:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2017-05-15 14:56:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2017-06-06 11:56:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2017-07-05 11:31:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2017-08-04 11:51:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2017-09-05 12:46:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2017-10-04 08:27:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2017-11-07 08:57:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2017-12-11 13:05:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2018-01-05 14:48:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2018-02-05 11:26:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2018-03-06 11:36:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2018-04-10 16:05:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2018-05-04 08:36:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2018-06-06 14:00:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2018-07-09 09:14:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2018-08-03 13:14:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2018-09-13 09:18:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2018-10-04 12:02:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2018-11-06 13:02:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2018-12-17 10:25:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2019-01-10 11:00:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2019-02-06 14:23:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-08 2019-02-25 13:53:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:1 2019-02-27 13:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол 2016-02-09 13:20:00

<-- Обратно към поръчки