Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

”Обслужване на работещите в СЗДП ДП – Централно управление и ТП ДГС/ДЛС от регистрирана служба по трудова медицина за срок от 12 месеца”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-02-16 16:06:39
№ 20150216dpUs4293152

Описание:Документи
22242015161602_Утвърдена документация.pdf
22352015161602_Утвърдена Техн. спец..pdf
22492015161602_Утвърдени указания.pdf
23012015161602_ukazaniq.docx
23082015161602_dokumentacia.docx
28592015161602_Publ_pokana.pdf
29582015161602_До медии.pdf

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-02-19 16:20:00
Утвърден Протокол 2015-03-13 16:00:00
Договор № 31 От дата: 2015-03-25 2015-04-06 09:00:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-11-17 10:11:28
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-11-17 10:20:21
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-11-18 10:00:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-11-18 10:12:38
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-11-24 13:35:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-11-24 13:35:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-11-27 15:55:46
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-11-27 15:56:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-11-30 15:29:47
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-11-30 15:31:52
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-04 10:41:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-04 10:43:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-07 10:04:26
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-07 10:06:36
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-08 10:41:34
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-08 10:43:20
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-09 11:03:18
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-09 11:05:21
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-10 10:26:03
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-11 08:50:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-18 08:55:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-11 15:24:46
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-11 15:25:21
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-14 15:37:22
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-14 15:37:52
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-17 11:15:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-17 11:15:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-18 10:49:57
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-18 10:55:06
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-01-04 16:38:20
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-01-18 10:50:14
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-01-19 09:41:28
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-01-19 09:43:27
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2015-12-10 15:29:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-02-17 10:15:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-02-17 10:15:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-04-28 09:35:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-04-28 09:35:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-05-11 15:37:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-05-11 15:40:01
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-05-13 11:53:01
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-05-13 11:55:27
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-05-20 11:51:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-05-20 11:52:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-06-07 16:50:03
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-06-07 16:52:55
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-06-13 14:39:33
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-06-13 14:56:25
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-06-13 14:58:07
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-06-13 15:01:59
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-06-13 15:12:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-06-13 15:13:29
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-06-13 15:14:13
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-06-13 15:15:24
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-06-16 14:35:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-06-16 14:35:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-06-30 17:20:34
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-05 09:17:30
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-05 09:18:11
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-07 15:33:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-07 15:38:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-08 09:00:39
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-08 09:12:31
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-13 11:39:20
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-13 11:40:34
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-13 11:46:44
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-13 11:49:32
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-18 15:58:37
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-18 16:10:44
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-18 16:22:41
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-18 16:23:06
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-19 10:00:14
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-19 10:01:36
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-19 13:25:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-19 13:20:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-19 13:25:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-07-19 13:25:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-08-25 14:33:16
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-08-25 15:21:43
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-08-25 15:23:32
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-08-25 15:25:32
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-09-16 15:25:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-10-31 16:44:12
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-10-31 16:47:28
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-12-20 16:10:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-12-20 16:10:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2016-11-21 15:35:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2017-04-28 15:27:11
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2017-06-29 15:47:03
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2017-06-29 15:48:43
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2017-06-29 15:50:01
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2017-06-29 15:51:47
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2017-06-29 15:52:45
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2017-06-29 15:53:27
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2017-06-29 15:55:12
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2017-06-29 15:56:47
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2017-06-29 15:58:24
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2017-06-29 15:59:54
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2017-06-29 16:01:11
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2017-06-29 16:02:03
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2017-06-29 16:02:38
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2019-05-13 15:16:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-03-25 2019-05-13 15:17:25

<-- Обратно към поръчки