Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство - гр.Ловеч

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата: 2017-05-10 10:45:00

Описание:

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти е удължен до 16:00 часа на 15.05.2017 г.
Отварянето на офертите е на 16.05.2017 г. от  08:30 часа, в административната сграда на ТП ДГС – гр.Ловеч: гр.Ловеч 5500, ул.”Търговска” № 56, ет.4.


Документи
55002017101005_информация_І_2_2063.docx.pdf

<-- Обратно към поръчката