Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕМОНТНИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ПОДДРЪЖКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМИОННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-12 15:20:00
№ 20200612cyPh12594196

Описание:

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕМОНТНИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И  ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ПОДДРЪЖКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМИОННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ,  ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС – Берковица 


Документи
16242020121506_Решение -пътища 2020г (1).jpg
16322020121506_Решение -пътища 2020г (2).jpg
16392020121506_Решение -пътища 2020г (3).jpg
16462020121506_Решение -пътища 2020г (4).jpg
16522020121506_Решение -пътища 2020г (5).jpg
17092020121506_Обявление -пътища 2020г (1).jpg
17142020121506_Обявление -пътища 2020г (2).jpg
17182020121506_Обявление -пътища 2020г (3).jpg
17242020121506_Обявление -пътища 2020г (4).jpg
17312020121506_Обявление -пътища 2020г (5).jpg
17372020121506_Обявление -пътища 2020г (6).jpg
17432020121506_Обявление -пътища 2020г (7).jpg
17592020121506_Документация(Съдържание и Условия) Пътища 2020г.docx
18082020121506_Заглавна -пътища 2020г.jpg
18162020121506_техническа спецификация-пътища 2020г (1).jpg
18212020121506_техническа спецификация-пътища 2020г (2).jpg
18442020121506_ЕЕДОП-obr 1.doc
18492020121506_Obr_2_Техническо предложение.doc
18552020121506_Obr_3_Ценово предложение.doc
19002020121506_Obr_4_Декларация.doc
22302020180906_Проектодоговор - Пътища 2020г.docx

ПубликацияДата
Протокол № 1 2020-07-09 16:30:00
Уведомление за отваряне на ценова оферта 2020-07-09 16:35:00
Протокол №2 2020-07-15 16:15:00
Решение за класиране и спечелил участник 2020-07-15 16:20:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-27 13:55:00
Обявление за приключен договор 2021-09-02 14:05:00
Договор № № Д- 22 От дата: 2020-08-05 2020-08-05 16:20:00

<-- Обратно към поръчки