Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МПС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ЗА СРОК ОТ 36 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ДГС ЛЕСИДРЕН

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-17 19:36:31
№ 20200612Wrfb12566728

Описание:

 В поръчката са включени дейности, свързани с извършване  на ремонта  и обслужването на наличния автопарк в ДГС Лесидрен, включително и доставка на резервни части с цел добро техническо състояние на наличните МПС-та.


Документи
31162020171906_решение.pdf
31302020171906_обявление.pdf
37162020171906_документация.pdf
37502020171906_ДОКУМЕНТАЦИЯ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МПС.doc
39222020171906_техническа спецификация.pdf
39452020171906_методика.pdf
40572020171906_ЕЕДОП.doc
41132020171906_ОПИС ДОКУМЕНТИ.docx
42052020171906_Проекто договор.doc

ПубликацияДата
Протокол 2020-07-16 10:15:00
Протокол 2 2020-07-27 12:10:00
Съобщение по чл. 57 от ППЗОП 2020-07-27 12:10:00
Протокол 3 2020-08-03 15:00:00
Доклад 2020-08-03 15:00:00
Решение 2020-08-03 15:05:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-02 11:05:00
ДОГОВОР 2020-10-02 11:05:00
Техническо предложение 2020-10-02 11:10:00
Техническа спецификация 2020-10-02 11:15:00
Гаранция за изпълнение 2020-10-02 11:20:00
Ценово предложение 2020-10-02 11:20:00
Договор № РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2020-09-02 16:55:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2020-10-02 16:35:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2020-10-02 16:45:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2020-10-02 16:45:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2020-10-30 16:45:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2020-10-30 16:50:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2020-10-30 16:50:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2020-11-04 16:05:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2020-11-04 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2020-11-10 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2020-11-27 16:15:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2020-11-27 16:15:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2020-12-02 16:15:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2020-12-29 16:25:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-02-02 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-03-19 16:20:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-03-19 16:30:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-03-19 16:35:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-03-22 16:35:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-04-01 16:40:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-04-01 16:50:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-04-01 16:55:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-05-05 16:05:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-05-31 16:30:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-05-31 16:35:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-06-28 16:35:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-07-13 16:40:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-07-26 16:40:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-08-09 16:00:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-08-09 16:00:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-08-10 16:20:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-08-23 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-09-08 16:25:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-09-08 16:25:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-09-30 16:25:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-10-01 16:55:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-10-13 15:55:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-10-19 16:15:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-12-21 16:17:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-10-29 16:15:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-10-29 16:20:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-11-09 16:25:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-11-18 16:30:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-12-02 16:35:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-01-27 16:20:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-01-27 16:20:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-01-28 16:30:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-02-14 16:35:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-02-21 16:35:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-03-23 16:30:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-03-29 16:30:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-03-29 16:35:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-04-27 16:35:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-05-17 16:25:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-05-25 16:25:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-06-08 16:25:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-06-24 16:30:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-07-05 16:35:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-07-11 16:35:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-07-11 16:40:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2021-12-22 17:00:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-07-28 16:05:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-08-08 14:10:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-08-10 13:55:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-08-15 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-09-19 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-09-21 15:10:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-09-26 16:15:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-10-04 16:45:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-10-24 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-10-31 16:20:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-08-15 14:22:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-11-23 16:55:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2022-12-09 09:55:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-01-18 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-01-24 16:25:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-02-02 12:35:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-02-13 14:30:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-03-30 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-03-30 14:15:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-05-11 16:05:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-04-20 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-04-26 16:25:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-04-26 16:25:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-06-05 16:25:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-06-05 10:55:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-06-05 13:40:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-06-05 16:50:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-06-14 15:50:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-08-07 16:55:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-03-13 16:55:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-08-18 16:55:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-08-18 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-08-31 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-08-31 15:10:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-09-01 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-09-04 12:55:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-09-04 14:30:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-09-04 16:05:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-09-14 09:07:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-09-04 13:05:00
Плащане по договор №: РД-12-4 От дата: 2020-09-02 2023-09-04 13:35:00

<-- Обратно към поръчки