Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЛС РУСАЛКА”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-10 15:00:00
№ 20200610lxnL12552873

Описание:Документи
06182020101606_документация русалка ремонт пътища.doc
06422020101606_образци горси пътища русалка.docx
07182020101606_Технически спецификация обособена позиция 1.docx
07272020101606_Технически спецификация обособена позиция 2.docx
07322020101606_Технически спецификация обособена позиция 3,.docx
07462020101606_Проекто-договор обосовена позиция 1.doc
07502020101606_Проекто-договор обосовена позиция 2.doc
07552020101606_Проекто-договор обосовена позиция 3.doc
08172020101606_espd-request (5).zip
08412020101606_решение.pdf
08502020101606_обявление.pdf
09042020101606_заглавна страница.jpg
09262020101606_съгласуван договор оп 1.jpg
09342020101606_съгласуван договор оп 2.jpg
09412020101606_съгласуван договор оп 3.jpg
09552020101606_техническа спецификация 1.jpg
10012020101606_техническа спецификация 2.jpg
10062020101606_техническа спецификация 3.jpg

ПубликацияДата
Протокол 1 2020-07-13 15:00:00
Съобщение 2020-07-13 15:00:00
Протокол 2 2020-07-21 09:00:00
Доклад 2020-07-21 09:00:00
решение 2020-07-23 13:00:00

<-- Обратно към поръчки