Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и поддръжка на МПС, включително доставка на резервни части, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Никопол

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-09 11:04:25
№ 20200602LYrZ12542359

Описание:Документи
56492020040906_Утвърдена Документация.pdf
57362020040906_Решение.pdf
57462020040906_Обявление.pdf
58132020040906_Документация.doc
58292020040906_Техническа спацификация.pdf
58492020040906_Методика.pdf
59002020040906_ЕЕДОП.doc
59182020040906_Образци и приложения.docx
59442020040906_Проект на договор.docx

ПубликацияДата
Протокол №1 2020-07-15 09:42:00
Доклад 2020-07-15 09:42:00
Решение за класиране 2020-07-15 09:43:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-25 16:03:00
Договор № 27 От дата: 2020-08-11 2020-08-11 15:16:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2020-10-22 12:56:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2020-10-22 13:18:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2020-10-22 13:20:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2020-10-22 13:22:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2020-10-22 13:28:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2020-10-22 13:31:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2020-10-22 13:33:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2020-10-22 13:36:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2020-12-04 10:10:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2020-12-04 10:12:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2020-12-04 10:13:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-01-20 10:44:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-01-20 11:16:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-01-20 11:17:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-01-20 11:18:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-01-20 11:19:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-01-20 11:20:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-03-19 12:01:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-03-19 12:03:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-03-19 12:05:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-03-19 12:06:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-08-27 15:23:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-08-27 15:25:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-08-27 15:28:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-08-27 15:29:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-08-27 15:30:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-09-16 13:25:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-09-28 15:36:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-09-28 15:38:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-09-28 15:39:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-09-28 15:42:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-11-19 14:05:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-11-19 14:07:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-11-19 14:10:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-11-19 14:12:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-11-19 14:14:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-12-15 15:26:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-12-15 15:28:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-12-15 15:29:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-12-15 15:30:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2021-12-15 15:33:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2022-06-02 13:01:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2022-06-02 13:04:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2022-06-02 13:06:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2020-08-11 2022-06-02 13:07:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:27 0000-00-00 00:00:00

<-- Обратно към поръчки