Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Текущ ремонт на горски пътища за нуждите на ТП ДГС Чипровци"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-02 09:55:00
№ 20200601vLIy12535801

Описание:

Предвиден е ремонт на съществуващи горски пътища с обща прогнозна дължина   7,1 км и ширина 4 м., за които са предвидени 200 часа работа с верижен булдозер. Ремонтите ще  включват: почистване на паднали дървета, скали, камъни,  насипване, изкопаване и изравняване  на появили се ровини, коловози и  отнесени непроходими участъци, почистване на съществуващите уширения.

          В процеса на работа при необходимост Възложителят може да заявява и други дейности със сходен характер  в рамките на предвидения финансов ресурс.


Документи
04332020011106_Договор.docx
04382020011106_Образец №2 - Техническо предложение.doc
04442020011106_Образец №3_ценово_предложение.doc
04502020011106_Условия пътища.doc
52552020020806_Заглавна.pdf
54002020020806_Техническа спецификация.pdf
00292020020906_Обявление .pdf
28032020020906_espd-request(1).zip
57272020020906_Решение.pdf

ПубликацияДата
Протокол 2020-07-01 10:50:00
Решение за класиране 2020-07-01 10:50:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-05 15:25:00
Договор и приложения 2020-08-05 15:25:00
Обявление за приключил договор 2021-08-19 11:40:00

<-- Обратно към поръчки