Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на гуми, джанти и вентили за срок от 36 месеца за нуждите на „Северозападно държавно предприятие” ДП”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-02-17 12:59:42
№ 20200214bhJi12250481

Описание:Документи
02532020171302_Решение за откриване.pdf
03212020171302_Обявление за поръчка.pdf

ПубликацияДата
Техническа спецификация 2020-02-18 10:45:00
Документация и образци 2020-02-18 10:55:00
Отговор на въпрос 2020-03-16 14:50:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2020-03-24 15:20:00
Протокол № 1 2020-04-21 13:20:00
Протокол № 2 2020-04-21 13:25:00
Утвърден протокол от работата на комисията 2020-04-21 13:30:00
Решение за избор на изпълнител 2020-04-21 13:35:00
Обявление за възложена поръчка 2020-05-27 10:35:00
Допълнително споразумение към договора 2022-03-04 17:00:00
Обявление за изменение на договор 2022-03-04 17:05:00
Допълнително споразумение от 12.09.2022г. 2022-09-26 11:05:00
Обявление за изменение на договор 2022-09-26 11:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2023-05-31 11:00:00
Договор № 46 От дата: 2020-05-18 2020-05-27 10:20:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-06-04 09:04:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-09-11 15:10:45
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-09-11 15:11:52
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-09-11 15:12:47
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-10-30 11:40:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-11-09 14:09:48
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-11-16 14:14:25
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-11-16 14:22:23
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-11-16 14:23:35
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-11-16 15:17:17
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-11-16 15:35:43
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-11-16 15:49:38
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-11-16 15:50:28
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-11-18 15:22:17
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-11-26 15:04:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-12-09 08:36:59
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-12-09 08:38:10
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-12-15 15:46:04
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2021-01-06 10:59:22
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2021-04-15 15:27:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2021-04-21 09:46:36
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2021-06-02 10:26:33
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2021-01-20 14:50:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2021-01-20 14:55:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2021-01-20 15:00:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2021-01-20 15:05:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2021-04-23 14:20:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2021-07-14 15:47:25
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-11-25 16:45:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-11-25 16:20:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2020-12-10 16:55:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2021-11-11 14:06:08
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2021-12-01 13:10:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2021-12-21 11:30:34
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2022-01-07 15:01:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2022-01-14 12:15:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2022-01-14 12:00:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2022-04-04 11:44:05
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2022-04-04 11:47:59
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2021-12-22 16:55:00
Плащане по договор №: 46 От дата: 2020-05-18 2022-11-23 15:19:00

<-- Обратно към поръчки