Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2020 г. на територията на ТП ДГС "Говежда" по две обособени позиции:

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-02-03 13:16:12
№ 20200129cPtS12151506

Описание:

Строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2020 г. на територията на ТП ДГС "Говежда" по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Строителство но временен горски път "Речище", земл. Говежда;

Обособена позиция №1: Строителство но временен горски път "Змиянска бара", земл. Дълги Дел;


Документи
21212020031302_Решение.pdf
21422020031302_Обявление.pdf
22312020031302_Документация.pdf
23242020031302_Проекто-договор.pdf
23432020031302_espd-request (34).zip
24072020031302_Образец №2 - Техническо предложение.doc
24272020031302_Образец №3-1_ценово_предложение.doc
24452020031302_Образец №3-2_ценово_ предложение.doc
25552020031302_Техн. спецификация 1.pdf

ПубликацияДата
Протокол за работата на комисията 2020-02-26 16:20:00
Решение № РД 05-72/26.02.2020 г. - об.поз. №1 2020-02-26 16:20:00
Решение № РД 05-73/26.02.2020 г. - об. поз. №2 2020-02-26 16:20:00
Договор №17/16.04.2020 г. 2020-04-28 11:25:00
Договор №18/16.04.2020 г. 2020-04-28 11:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-04-28 11:25:00
Обявление за приключил договор обос. поз.№1 2020-06-01 13:35:00

<-- Обратно към поръчки