Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

,,Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, строителство на нови горски пътища, осигуряващи достъп до обектите и в обектите включени за ползване през 2020/2021г., както и пътища обслужващи ловностопанската дейност на територията на ТП ДЛС ВИТИНЯ в две о

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-01-27 09:36:51
№ 20200127alTb12127248

Описание:

Направа и ремонт на временни горски пътища за 2020-2021г. зае нуждите на ТП ДЛС Витиня.


Документи
21312020271301_Решение.Scan.pdf
21432020271301_Обявление.Scan.pdf
21562020271301_Техническа спецификация.Scan.pdf
22032020271301_Утвърдена документация.Scan.pdf
22262020271301_Документация-2020.docx
22312020271301_Образци.docx
22372020271301_ЕЕДОП.doc

ПубликацияДата
Протокол 1 2020-02-28 15:10:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2020-02-28 15:10:00
Протокол 2 2020-03-10 14:50:00
Обобщен протокол 2020-03-10 14:50:00
Решение за избор на изпълнител 2020-03-10 14:50:00
Информация за изпълнен договор 2021-03-30 16:05:00
Договор № Договор № 37 От дата: 2020-05-04 2020-05-08 11:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2020-05-04 2020-08-19 13:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2020-05-04 2020-08-19 13:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2020-05-04 2020-09-18 14:15:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2020-05-04 2020-10-20 14:15:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2020-05-04 2020-10-20 14:15:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2020-05-04 2020-11-20 14:20:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2020-05-04 2020-12-03 14:20:00
Договор № Договор № 38 От дата: 2020-05-04 2020-05-08 12:50:00
Плащане по договор №: Договор № 38 От дата: 2020-05-04 2020-07-20 15:25:00
Плащане по договор №: Договор № 38 От дата: 2020-05-04 2020-08-19 13:55:00
Плащане по договор №: Договор № 38 От дата: 2020-05-04 2020-08-19 13:55:00
Плащане по договор №: Договор № 38 От дата: 2020-05-04 2020-09-18 14:25:00
Плащане по договор №: Договор № 38 От дата: 2020-05-04 2020-10-20 14:25:00
Плащане по договор №: Договор № 38 От дата: 2020-05-04 2020-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: Договор № 38 От дата: 2020-05-04 2020-12-03 14:30:00

<-- Обратно към поръчки