Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП - ДГС Никопол ” за срок от 36 месеца

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-12-16 10:33:32
№ 20191213VcWK12022374

Описание:Документи
34142019161012_Заглавна.pdf
34252019161012_Решение.pdf
34352019161012_Обявление.pdf
34552019161012_документация -канцеларски материали.docx
35072019161012_ЕЕДОП 2.docx
35152019161012_техническа спецификация.docx
35332019161012_договор - проект.docx

ПубликацияДата
Протокол №1 2020-01-20 14:48:00
Доклад 2020-01-20 14:49:00
Решение за класиране 2020-01-20 14:56:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-25 13:17:00
Договор № 15 От дата: 2020-02-24 2020-02-25 12:54:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-02-24 2020-05-15 14:46:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-02-24 2020-12-15 10:56:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-02-24 2021-03-26 14:04:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-02-24 2021-07-26 10:20:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-02-24 2021-09-28 15:48:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-02-24 2021-09-30 11:57:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-02-24 2022-06-29 13:33:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-02-24 2022-11-23 11:20:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-02-24 2022-11-23 11:22:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-02-24 2023-01-20 11:35:00

<-- Обратно към поръчки