Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на резервни части за МПС,за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Видин"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-12-05 10:35:00
№ 20191202wvGt12000413

Описание:Документи
48582019051012_Документи за участие.docx
49072019051012_ЕЕДОП.doc
49172019051012_Приложение 8 Ценова оферта.docx
49302019051012_Приложение 12 тех. спец. нова.docx
49362019051012_приложение 13 пр.договор.doc
49412019051012_Приложения 1-11.doc
49522019051012_Dokumentacij.pdf
50132019051012_Objvlenie za Dostavka.pdf
50252019051012_Reshenie za Dostavka.pdf
50442019051012_Tehnicheska spesifikacij.pdf

ПубликацияДата
Протокол №1 от работата на комисията 2020-01-13 15:55:00
Съобщение до участниците 2020-01-13 15:55:00
Протокол №2 от работата на комисията 2020-01-17 11:05:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2020-01-20 12:30:00
Решение за избор на изпълнител 2020-01-23 14:35:00
Решение за прекласиране на изпълнител 2020-02-04 14:10:00
Техническо предложение 2020-03-13 12:05:00
Ценово предложение 2020-03-13 14:15:00
Техническа спецификация 2020-03-13 12:30:00
Договор 2020-03-13 15:55:00
Обявление за възложена поръчка 2020-05-17 11:00:00
Договор № 15 От дата: 2020-03-12 2020-05-21 10:08:09
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2020-05-04 15:35:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2020-06-04 10:45:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2020-07-31 13:30:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2020-10-09 14:11:58
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2020-12-07 09:58:05
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2021-02-03 14:11:34
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2021-03-05 13:51:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2021-04-09 11:02:04
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2021-04-29 13:35:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2021-06-03 14:43:40
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2021-08-09 10:39:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2021-10-06 14:02:12
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2021-10-19 14:55:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2021-12-06 15:40:23
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2022-01-24 15:05:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2021-12-29 11:05:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2020-03-12 2022-03-14 14:15:00

<-- Обратно към поръчки