Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Годеч

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-11-04 13:44:53
№ 20191104isGm11959240

Описание:

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Годеч, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.


Документи
59402019041411_решение МПС.pdf
59482019041411_обявление МПС.pdf

ПубликацияДата
Техническа спецификация 2019-11-07 11:55:00
Документация и образци 2019-11-07 11:55:00
Протокол от първа комисия 2019-12-06 14:05:00
Уведомление за дата за втора комисия 2019-12-06 14:10:00
Протокол от втора комисия 2019-12-12 16:25:00
Доклад по чл.60, ал.1 ППЗОП вр.чл.106, ал.1 ЗОП 2019-12-12 16:30:00
Решение за класиране 2019-12-12 16:35:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-24 14:00:00
Договор № 73 От дата: 2019-12-30 2020-01-06 10:55:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-02-13 16:17:42
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-02-13 16:20:43
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-02-13 16:21:30
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-03-16 09:39:26
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-04-25 20:04:57
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-04-25 20:07:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-05-14 14:16:58
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-06-18 11:04:38
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-06-18 11:05:52
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-06-18 11:07:01
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-08-18 14:39:36
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-08-18 14:40:28
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-08-18 14:41:11
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-08-18 14:41:47
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-08-18 14:42:17
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-08-18 14:53:12
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-08-18 14:53:51
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-08-18 14:54:21
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-09-11 15:31:28
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-09-11 15:33:58
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-11-18 14:40:41
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-11-18 14:41:24
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-11-18 14:42:44
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-11-18 14:43:19
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-11-18 15:16:11
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-11-18 15:16:49
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-11-18 15:17:13
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-11-18 15:17:36
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-11-18 15:17:57
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-12-14 14:42:23
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2020-12-14 14:42:49
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-01-13 08:58:16
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-01-13 08:58:48
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-01-13 08:59:27
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-01-13 08:59:49
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-01-13 09:00:10
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-01-13 09:00:30
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-01-13 09:01:13
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-01-13 09:01:55
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-01-13 09:02:27
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-01-13 09:02:51
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-02-12 14:13:51
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-02-12 14:14:19
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-02-12 14:14:42
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-04-16 11:51:24
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-04-16 11:51:49
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-04-16 11:52:11
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-04-16 11:52:37
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-04-16 11:52:57
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-04-16 11:53:16
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-04-16 11:53:38
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-04-16 11:53:59
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-05-17 15:25:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-05-17 15:30:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-05-31 14:00:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-05-31 09:35:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-05-31 14:40:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-06-03 09:40:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-06-10 09:55:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-06-30 16:05:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2022-01-13 11:05:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2022-01-13 11:17:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-08-12 11:25:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-09-14 11:25:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-09-14 11:30:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2022-01-13 14:11:01
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-09-14 11:10:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-09-14 13:05:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-09-14 14:05:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-10-12 14:10:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-10-12 14:10:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-10-12 14:15:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2019-12-30 2021-10-12 14:30:00

<-- Обратно към поръчки