Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на „СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП гр. Враца и избор на координатор на балансираща група”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-11-04 11:22:50
№ 20191101Rbtm11935486

Описание:Документи
37182019041411_Reshenie za otkrivane.pdf
37322019041411_Obyavlenie za poruchka.pdf

ПубликацияДата
Техническа спецификация 2019-11-06 10:00:00
Документация и образци 2019-11-06 10:05:00
Протокол № 1 от работа на комисията 2019-12-16 10:55:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2020-01-02 10:25:00
Протокол № 2 от работа на комисията 2020-01-14 15:30:00
Протокол № 3 от работа на комисията 2020-01-14 15:40:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2020-01-14 15:50:00
Решение за избор на изпълнител 2020-01-14 16:00:00
Решение за избор на нов изпълнител 2020-01-28 16:40:00
Обявление за възложена поръчка 2020-03-09 10:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-16 12:50:00
Договор № 28 От дата: 2020-02-28 2020-03-09 10:15:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-14 13:51:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-14 16:25:26
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-15 14:18:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-15 14:38:44
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-15 14:55:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-18 09:56:34
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-19 14:14:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-27 16:00:30
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-01 12:23:43
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-04 10:41:37
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-03 13:05:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-11 11:17:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-11 13:12:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-11 15:24:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-12 09:24:34
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-12 09:40:53
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-16 10:54:46
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-17 09:25:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-18 11:52:01
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-19 09:50:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-01 14:02:33
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-28 14:35:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-03 14:43:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-06 15:39:17
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-07 16:09:06
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-08 13:55:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-30 15:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-13 08:49:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-14 09:47:22
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-14 11:42:58
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-14 11:45:32
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-14 13:05:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-14 14:35:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-16 08:34:38
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-04 11:02:27
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-20 15:30:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-17 13:50:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-19 13:50:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-06 13:57:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-07 09:23:32
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-11 11:10:58
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-11 11:46:51
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-05-12 13:55:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-06-16 16:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-12 09:55:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-12 14:27:47
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-13 10:10:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-18 09:50:33
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-18 13:41:39
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-18 15:00:56
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-07-31 15:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-19 15:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-25 15:49:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-28 13:35:22
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-19 14:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-01 09:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-01 09:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-01 09:40:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-01 14:40:09
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-08 09:32:37
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-10 11:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-10 17:25:35
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-11 10:30:04
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-11 13:13:11
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-11 15:20:48
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-14 09:29:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-17 14:45:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-16 15:55:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-21 09:35:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-28 13:16:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-01 11:20:52
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-08 09:17:59
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-09 08:50:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-09 14:10:20
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-09 14:47:48
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-12 08:40:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-12 14:04:35
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-12 16:09:56
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-13 08:45:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-13 11:21:24
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-14 14:55:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-15 10:30:43
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-15 10:32:24
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-27 09:25:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-04 11:18:20
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-12 14:45:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-09 13:33:54
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-02 14:25:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-11 15:01:20
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-12 08:55:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-12 08:59:05
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-12 14:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-12 14:51:38
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-18 14:51:44
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-18 15:20:18
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-19 09:55:45
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-19 15:11:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-26 10:09:13
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-18 11:30:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-20 11:30:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-20 11:30:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-03 11:35:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-04 10:20:55
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-01 10:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-07 14:01:44
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-08 16:13:47
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-10 13:10:05
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-10 13:10:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-14 11:15:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-14 11:15:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-14 14:43:59
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-15 15:27:34
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-16 09:47:23
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-17 09:34:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-17 16:10:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-23 09:24:22
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-30 10:55:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-05 16:45:03
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-06 11:02:34
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-08 17:07:19
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-11 15:03:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-13 09:03:50
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-13 09:37:26
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-14 11:10:12
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-14 14:25:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-15 15:53:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-20 11:45:13
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-02 13:50:41
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-15 15:05:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-03 14:14:30
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-04 10:02:27
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-05 15:10:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-11 09:13:03
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-11 15:13:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-11 16:35:44
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-12 08:40:55
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-12 11:21:30
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-12 13:23:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-12 14:15:48
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-15 09:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-15 09:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-15 10:35:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-17 15:06:29
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-18 15:12:26
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-18 16:01:51
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-23 14:19:15
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-04 09:39:31
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-05 13:54:27
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-10 12:00:55
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-10 13:59:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-11 10:32:03
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-11 15:35:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-12 09:35:16
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-09 09:40:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-08-12 16:40:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-15 16:50:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-09 16:50:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-11 16:55:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-12-17 16:35:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-08 16:40:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-11 16:40:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-10 14:45:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-12 12:45:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-12 15:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-12 15:50:13
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-15 09:24:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-16 11:36:56
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-19 14:11:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-05 12:01:55
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-09 08:38:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-29 15:05:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-09 16:43:36
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-12 14:39:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-12 15:01:33
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-13 13:25:36
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-15 10:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-15 11:03:24
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-16 11:56:34
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-21 09:34:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-27 12:05:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-10 10:17:31
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-11 09:30:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-11 09:49:04
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-11 09:54:41
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-11 11:22:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-11 15:40:56
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-12 09:04:42
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-13 08:18:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-14 10:25:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-14 13:20:38
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-29 13:15:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-17 09:10:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-17 09:10:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-21 08:55:06
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-06-02 09:59:08
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-20 11:50:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-19 11:55:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-19 12:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-20 12:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-20 12:10:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-06-02 12:10:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-06-03 10:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-06-03 14:45:24
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-06-08 15:45:35
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-24 14:50:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-02-21 15:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-11 10:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-12 13:05:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-12 11:05:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-06-09 16:05:53
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-06-10 10:25:03
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-06-10 15:21:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-06-11 09:04:22
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-06-16 09:00:45
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-06-16 11:07:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-06-30 15:42:14
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-07-02 15:43:14
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-07-06 09:58:33
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-07-07 10:15:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-08 16:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-10 16:30:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-06-09 16:40:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-07-12 15:51:40
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-07-13 13:55:25
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-07-13 16:10:11
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-07-14 14:43:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-07-15 10:43:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-07-19 13:36:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-02 14:49:15
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-04 11:24:38
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-06 10:45:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-07-30 09:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-10 13:31:42
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-10 15:25:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-11 10:19:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-11 16:05:40
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-12 11:20:43
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-13 11:50:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-17 11:38:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-19 14:45:23
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-31 14:10:32
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-01 13:36:20
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-01 15:45:45
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-13 08:27:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-13 09:18:06
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-13 15:27:58
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-16 10:24:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-16 14:48:48
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-17 13:40:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-17 16:29:34
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-17 16:31:37
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-17 16:33:01
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-17 16:34:30
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-17 16:35:59
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-17 16:37:58
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-20 11:22:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-09-20 11:25:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-10-20 12:05:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2020-11-26 10:05:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-01-14 12:10:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-03-18 12:10:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-04-18 11:10:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-05-19 11:15:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-06-17 13:15:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-07-15 11:15:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-19 14:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-18 14:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-20 14:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-21 15:24:07
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-24 09:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-24 09:25:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-24 10:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-10-04 09:59:39
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-15 15:45:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-10-12 13:49:14
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-10-12 17:10:14
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-10-13 09:41:57
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-10-13 10:38:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-10-14 11:45:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-10-19 08:20:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-10-20 17:06:45
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-10-21 10:05:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-10-25 15:12:08
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-11-02 10:50:31
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-11-05 15:45:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-11-11 08:45:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-11-11 10:03:09
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-10-25 15:40:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-11-11 14:19:15
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-11-12 10:08:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-11-12 14:13:53
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-11-17 10:42:17
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-11-17 10:43:33
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-07-13 16:45:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-08-11 16:50:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-09-13 17:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-10-13 16:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-11-10 17:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-12-03 12:12:46
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-11-22 15:40:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-12-15 16:03:24
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-12-21 15:40:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2022-01-31 16:13:49
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2022-01-31 16:15:22
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-11-17 14:55:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-12-15 14:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2020-02-28 2021-12-15 14:00:00

<-- Обратно към поръчки