Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на фуражи за нуждите на ДГС „МИДЖУР”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-10-02 14:44:37
№ 20191002Mkyj11750298

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на концентриран фураж – 40 тона царевица на зърно в чували до 40 кг.

 

Изисквания  на които следва да отговаря концентрирания фураж  са посочени в  Техническа спецификация – неразделна част от настоящата документация.

 


Документи
14382019021510_решение царевица скан.pdf
15202019021510_обявление царевица скан.pdf
16492019021510_10122018021404_Приложение № 1.doc
17002019021510_10262018021404_Приложение № 3.doc
17112019021510_10412018021404_приложение № 5.doc
17162019021510_10482018021404_Приложение № 6.docx
17212019021510_Приложение № 7 - проекто-договор.doc
17292019021510_Техническо предложение Образец № 2.doc
17372019021510_УСЛОВИЯ ФУРАЖИ.doc
17422019021510_ценово предложение образец № 3.doc
17572019021510_ESPD-BG1.doc

ПубликацияДата
Друго 2019-10-02 11:30:00
Друго 2019-10-02 11:30:00
Протокол № 2 2019-11-06 14:45:00
Доклад на комисията 2019-11-07 09:40:00
Решение за избор на изпълнител 2019-11-07 09:40:00
договор № 38 и приложения 2019-12-10 10:15:00
обявление за сключен договор 2019-12-18 13:35:00
обявление за приключване на договор 2020-10-01 11:05:00

<-- Обратно към поръчки