Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на застрахователни услуги за срок от 36 месеца за нуждите на Северозападно държавно предприятие и териториалните поделения към него” по обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-02 11:10:00
№ 20190930XsFW11725283

Описание:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1  – „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  - „ЖИВОТ“ - „Групова Рискова застраховка Живот за служителите на възложителя и неговите поделения“ 


Документи
11172019021110_Reshenie otkrivane.pdf
11262019021110_Obyavlenie za poruchka.pdf
14022019021110_Техническа спецификация.rar
14132019021110_Документация и образци.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2019-10-17 10:20:00
Протокол № 1 от работа на комисията 2019-11-19 16:40:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-12-04 13:50:00
Протокол № 2 от работа на комисията 2019-12-12 15:15:00
Протокол № 3 от работа на комисията 2019-12-12 15:20:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2019-12-12 15:25:00
Решение за избор на изпълнители 2019-12-12 15:30:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-12 11:15:00
Обявление за възложена поръчка за ОП № 2 2020-06-25 10:10:00
Допълнително споразумение за изменение на Договора по ОП № 1 2021-08-02 10:20:00
Обявление за изменение на Договора по ОП № 1 2021-08-02 10:25:00
Допълнително споразумение за изменение на Договора по ОП № 2 2021-08-02 10:30:00
Обявление за изменение на Договора по ОП № 2 2021-08-02 10:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 1 2023-02-21 09:15:00
Договор № 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-12 10:30:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-25 14:56:21
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-26 11:03:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-27 08:14:32
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-27 15:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-28 15:35:21
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-04 13:40:36
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-05 13:42:19
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-28 14:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-28 14:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-02-28 14:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-09 15:43:57
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-09 15:45:42
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-09 16:36:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-10 14:46:59
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-10 15:19:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-10 15:21:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-10 15:23:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-16 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-24 17:04:51
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-03 14:32:06
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-03 14:33:52
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-03 14:35:20
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-07 13:49:02
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-08 13:39:28
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-08 13:43:18
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-08 13:48:43
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-09 10:11:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-06 12:35:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-06 14:40:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-06 16:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-06 16:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-13 13:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-13 13:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-27 14:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-27 14:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-04-27 15:55:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-20 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-20 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-03-20 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-18 16:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-18 16:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-19 09:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-20 08:47:17
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-20 09:23:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-20 09:26:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-20 09:23:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-20 14:45:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-22 08:40:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-22 09:20:31
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-22 09:37:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-22 09:23:52
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-22 13:07:14
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-22 13:09:42
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-01 12:27:56
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-04 11:14:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-25 14:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-05 14:11:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-25 14:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-25 14:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-25 14:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-25 14:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-05-25 14:20:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-05 15:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-17 08:57:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-17 08:59:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-19 09:22:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-23 09:32:37
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-19 10:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-19 10:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-19 10:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-06-29 09:53:24
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-01 13:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-02 09:28:53
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-02 09:34:30
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-03 11:03:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-03 11:05:25
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-07 16:25:05
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-14 13:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-17 10:18:38
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-20 13:08:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-29 10:02:15
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-29 10:04:12
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-07-20 15:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-08-11 13:21:19
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-08-13 10:35:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-08-13 16:16:33
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-08-13 16:20:39
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-01 09:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-10 11:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-10 11:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-17 12:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-18 08:40:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-21 09:30:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-25 16:59:26
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-10-13 09:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-10-13 11:02:09
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-10-13 14:17:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-10-14 09:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-10-14 14:29:12
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-04 11:24:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-05 13:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-05 13:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-05 13:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-06 13:53:12
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-06 13:56:05
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-09 13:50:19
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-02 09:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-02 09:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-02 09:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-02 09:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-12 14:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-12 15:35:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-16 13:33:29
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-16 13:35:23
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-19 10:09:14
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-19 10:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-19 15:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-19 15:52:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-20 08:43:47
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-26 10:16:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-27 08:44:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-02 13:17:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-04 10:32:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-04 10:34:09
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 09:49:47
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 11:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-09-18 11:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 11:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-20 11:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 11:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-20 11:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 11:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-11-20 11:20:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 14:17:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 14:21:49
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 14:29:04
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-07 14:31:34
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-10 13:20:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-10 13:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-10 13:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-10 13:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-10 13:30:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-14 11:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-14 11:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2020-12-15 15:52:26
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-01-20 10:23:28
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-01-20 13:33:05
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-01-21 11:16:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-01-21 11:19:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-01-22 15:40:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-01-27 11:32:21
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-03 14:33:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-03 14:34:17
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-09 13:52:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 10:31:52
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 13:11:46
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 13:17:26
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 13:18:29
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 13:19:35
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 13:20:09
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 13:21:16
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 13:21:57
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 13:23:16
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 13:56:15
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 13:57:36
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 13:58:58
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 14:00:04
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 14:14:37
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 14:19:14
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 14:20:15
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 14:21:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 14:22:28
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 14:24:17
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 14:25:25
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 14:26:34
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 14:27:41
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 14:41:10
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 14:43:50
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 14:44:59
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:05:57
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:06:55
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:07:42
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:09:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:09:52
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:10:32
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:11:17
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:11:57
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:12:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:13:54
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:31:39
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:35:38
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:36:30
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:37:19
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:38:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:39:07
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:39:43
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:40:18
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 15:40:55
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 16:10:23
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 16:13:15
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 16:14:14
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 16:17:39
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 16:20:15
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 16:21:14
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 16:22:09
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 16:23:07
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 16:24:25
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 16:26:23
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-17 16:27:42
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:03:17
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:13:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:10:38
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:20:02
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:16:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:20:59
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:22:13
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:17:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:23:08
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:24:05
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:20:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:25:57
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:26:57
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:27:56
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:32:57
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:34:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 09:35:54
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:09:01
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:18:46
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:20:03
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:22:10
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:23:11
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:24:45
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:27:15
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:28:15
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:29:40
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:31:15
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:32:20
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:42:50
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:44:11
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:45:17
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 10:46:23
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 11:30:35
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 11:31:48
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 11:32:49
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 11:33:53
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 11:34:54
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 11:35:56
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 11:37:05
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 12:10:22
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-18 16:57:55
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-23 13:33:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-23 13:38:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-23 14:38:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-26 08:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-01 10:05:20
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 09:22:41
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 09:24:40
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 09:26:07
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 09:29:18
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 10:29:28
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 11:36:54
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 11:38:23
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 11:39:21
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 12:55:43
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 12:57:07
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 12:57:39
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 12:59:12
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 13:00:11
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 13:01:11
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 13:01:45
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-04 13:02:49
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-05 14:08:22
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-05 14:10:11
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-05 14:12:20
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-05 14:15:40
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-05 14:16:34
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-12 15:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-19 14:33:41
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-19 14:37:50
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-04-15 10:59:11
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-05-17 11:02:48
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-05-18 11:28:42
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-05-18 11:36:15
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-05-18 11:40:04
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-05-18 11:42:53
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-05-18 11:45:47
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-05-18 11:47:47
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-05-18 13:42:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-05-18 13:44:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-05-18 13:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-05-21 09:08:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-02 10:09:38
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-03 14:50:05
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-03 14:52:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-03 14:54:19
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-10 15:37:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-15 14:45:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-15 14:49:23
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-15 14:51:10
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-15 14:53:41
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-16 09:19:48
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-16 09:35:25
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-16 11:16:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-16 11:29:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-19 11:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-18 11:55:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-02-19 11:55:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-03-19 12:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-05-20 12:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-06-18 12:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-07-01 11:21:30
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-07-06 09:50:30
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-07-06 09:51:37
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-07-19 13:16:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-07-26 13:31:52
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-07-26 13:21:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-08-02 15:22:33
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-08-02 15:23:54
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-08-03 11:21:51
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-08-04 11:03:58
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-08-04 11:19:23
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-08-05 14:30:53
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-08-06 09:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-08-06 10:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-08-10 08:35:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-08-10 15:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-08-10 15:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-09-16 15:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-09-20 13:14:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-09-20 13:17:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-09-24 16:50:36
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-10-12 17:17:30
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-10-18 11:07:34
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-10-19 15:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-10-21 09:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-10-26 10:17:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-02 10:45:05
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-05 15:40:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-05 15:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-05 15:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-08 16:11:23
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-10-18 10:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-10-05 13:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-10-05 13:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-11 13:55:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-16 12:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-16 12:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-17 09:16:49
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-17 10:58:10
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-19 13:55:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-22 08:26:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-22 11:20:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-26 15:46:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-26 16:45:18
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-11-26 16:48:39
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-12-03 12:15:29
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-12-03 12:16:20
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-12-03 12:17:36
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-12-06 15:45:20
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-12-21 11:36:38
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-12-21 11:40:23
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-12-21 11:47:19
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-12-21 16:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-12-21 16:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-12-21 16:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-12-21 16:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-12-21 16:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2021-12-31 10:08:30
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-01-20 11:24:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-01-25 15:55:02
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-01-26 15:51:51
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-01-27 16:12:13
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-02-01 16:09:51
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-02-01 16:12:01
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-02-01 15:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-02-01 15:30:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-02 10:21:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-02 11:09:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-08 09:30:43
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-09 15:27:29
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-09 15:36:03
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-02-24 15:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 15:55:15
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 16:00:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 16:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-19 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 16:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 16:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 16:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-18 16:20:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-29 11:34:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-29 11:36:24
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-29 11:38:34
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-04-04 11:27:39
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-04-04 11:29:53
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-07 15:05:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-03-07 15:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-04-18 10:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-05-13 08:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-05-18 09:53:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-05-18 15:23:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-05-23 09:24:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-05-30 17:30:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-06-01 15:55:26
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-05-25 15:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-05-25 15:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-05-25 15:20:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-06-16 13:44:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-06-27 15:56:24
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-07-05 11:42:58
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-07-05 11:43:46
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-07-28 09:41:16
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-08-02 09:20:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-08-29 15:44:05
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-08-29 15:46:18
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-09-15 16:29:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-11-02 10:56:12
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-10-17 13:30:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-10-17 13:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-10-31 10:35:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-11-24 12:37:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-11-24 12:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-11-28 12:07:55
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-12-01 12:19:10
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-12-06 08:31:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-12-06 08:33:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-12-29 14:31:56
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-12-29 14:34:14
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-12-29 14:36:07
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-12-29 14:38:04
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2023-01-10 12:26:54
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2023-01-10 12:47:02
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2023-01-25 10:30:02
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2022-11-28 16:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2023-02-06 16:42:10
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2023-02-08 10:19:21
Плащане по договор №: 13 От дата: 2020-02-07 2023-02-10 10:34:00
Договор № 57 От дата: 2020-06-17 2020-06-25 10:05:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-10-12 16:06:14
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-10-13 08:55:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-10-13 11:05:22
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-10-13 14:11:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-10-14 14:27:08
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-10-15 10:55:59
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-11-04 11:21:01
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-11-05 13:50:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-11-02 09:00:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2020-11-20 10:55:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-02-19 15:15:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-02-19 15:15:42
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-02-19 15:16:38
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-02-19 15:17:26
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-02-19 15:17:59
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-02-19 15:18:43
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-02-19 15:19:21
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-02-19 15:20:07
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-02-19 15:20:59
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-02-19 15:22:03
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-02-19 15:22:56
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-02-19 15:23:43
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-02-19 15:24:53
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-02-19 15:25:44
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:00:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:05:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:05:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:10:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-13 13:10:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:10:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:10:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:15:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:15:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:15:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:15:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:15:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:15:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:15:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:15:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:20:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-03-12 13:20:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-10-12 17:11:58
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-10-18 10:59:51
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-10-19 15:45:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-10-21 09:40:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-10-26 09:59:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-11-02 10:47:52
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-11-05 16:00:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2021-10-18 10:20:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2022-02-04 11:40:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2022-02-04 11:40:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2022-11-02 11:03:40
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2022-10-31 10:05:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2022-11-24 12:54:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2020-06-17 2022-12-29 14:41:13

<-- Обратно към поръчки