Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВО НА ТП ДГС БЕЛОГРАДЧИК ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-09-24 11:02:55
№ 20190924fBxI11683675

Описание:

Предметът на поръчката включва осъществяне на физическа невъоръжена охрана с охранители на смяна чрез автопатрул и местостоянка, на сграда и имуществото, стопанисвани от възложителя- сграда – разсадник, навес и склад, трафопост и двор към разсадника на ТП ДГС Белоградчик, както и вещи собственост или предоставени за управление или съхранение на стопанството, като всички вещи/движими и недвижими/ са находящи  в гр. Белоградчик, местност Селище и за краткост ще се наричат „обект/а”.


Документи
09002019241109_docx_Obrazec_Obqava.doc
09072019241109_документация и образци охрана разсадник.doc
45262019241409_инфо.rar
45362019241409_обява.rar

ПубликацияДата
информация за удължаване на срока на обява 2019-10-14 11:20:00
Протокол 2019-11-25 11:05:00
Решение за определяне на изпълнител 2019-11-25 11:05:00
ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ 2019-12-27 13:10:00
Договор № 62 От дата: 2019-12-27 2019-12-27 13:10:00
Плащане по договор №: 62 От дата: 2019-12-27 2020-03-04 13:31:24
Плащане по договор №: 62 От дата: 2019-12-27 2020-03-04 14:00:23
Плащане по договор №: 62 От дата: 2019-12-27 2020-05-05 15:32:06
Плащане по договор №: 62 От дата: 2019-12-27 2020-06-04 10:57:49
Плащане по договор №: 62 От дата: 2019-12-27 2020-07-06 15:41:32
Плащане по договор №: 62 От дата: 2019-12-27 2020-08-07 14:49:35
Плащане по договор №: 62 От дата: 2019-12-27 2020-09-08 09:23:34
Плащане по договор №: 62 От дата: 2019-12-27 2020-10-08 10:33:28
Плащане по договор №: 62 От дата: 2019-12-27 2020-11-09 13:55:20
Плащане по договор №: 62 От дата: 2019-12-27 2020-12-07 14:05:44
Плащане по договор №: 62 От дата: 2019-12-27 2021-01-05 16:27:03
Плащане по договор №: 62 От дата: 2019-12-27 2021-02-18 15:46:51

<-- Обратно към поръчки