Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Монтана, за доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-09-24 11:14:53
№ 20190924LxCM11698271

Описание:Документи
42172019241109_Решение за откриване.pdf
42252019241109_Обявление за поръчка.pdf
42372019241109_Документация запазена-2019.docx
42462019241109_Техническа спецификация- по списъка 2019.docx
42572019241109_Образци запазена-2019.docx
43022019241109_ESPD-BG1.doc

ПубликацияДата
Протокол № 1 2019-10-18 15:40:00
Уведомление за отваряне на ценовите предложения 2019-10-18 15:40:00
Протокол № 2 от 25.10.2019 г. 2019-10-25 16:00:00
Доклад на комисията 2019-10-25 16:00:00
Решение спечелил 2019-10-29 14:55:00
Договор и приложения 2019-12-20 16:45:00
Обявление за възложена поръчка 2019-12-20 16:45:00

<-- Обратно към поръчки