Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Основен ремонт на туристически обект Ловна база „Бела вода”, регистриран по ЗЛОД в района на дейност на ТП ДГС Миджур по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изграждане на навес; Обособена позиция № 2: Изграждане на вътрешен и външен парапет

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-09-12 09:12:23
№ 20190912jASq11661635

Описание:

Основен ремонт на туристически обект Ловна база „Бела вода”, регистриран по ЗЛОД в района на дейност на ТП ДГС Миджур по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изграждане на навес; Обособена позиция № 2: Изграждане на вътрешен и външен парапет


Документи
40572019120909_документация ремонт.doc
41032019120909_договор.docx
41092019120909_ESPD-BG1.doc
41172019120909_Образец №3 - Техническо предложение.doc
41232019120909_Опис 1.4.doc
41292019120909_ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ.docx
41362019120909_Ценово предложение 4.4.doc
48002019120909_обявление скан.pdf
48142019120909_решение скан.pdf

ПубликацияДата
Протокол № 1 и приложения 2019-10-10 13:35:00
съобщение за отваряне на ценовите предложения 2019-10-10 13:35:00
Протокол № 2 2019-10-15 14:30:00
Доклад от работата на комисията 2019-10-15 14:30:00
Решение за избор на изпълнител 2019-10-15 14:30:00
Договор № 36 и приложения 2019-11-13 13:00:00
Договор № 37 и приложения 2019-11-13 13:00:00
обявление за сключен договор 2019-12-10 12:10:00
обявление за изпълнен договор ОП 1 2020-01-09 13:15:00
обявление за изпълнен договор ОП 2 2020-01-09 13:20:00

<-- Обратно към поръчки