Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-09-02 15:37:40
№ 20190902LyXx11626743

Описание:

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Годеч, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.


Документи
31532019031509_решение МПС.pdf
32432019031509_обявление МПС.pdf
33362019031509_документация МПС.pdf
37182019031509_техническа спецификация.pdf
37402019031509_методика.pdf
38132019031509_проекто - договор.pdf
39012019031509_Декларация за съгласие за обработка на лични данни.docx
39182019031509_ЕЕДОП.doc
39232019031509_Опис.docx
39532019031509_Предложение за изпълнение.docx
40052019031509_Проекто-договор.doc
42442019031509_Ценово предложение.docx

ПубликацияДата
протокол на комисия 2019-10-03 15:45:00
Прекратяване 2019-10-03 16:00:00
обявление за прекратяване 2019-10-03 16:45:00

<-- Обратно към поръчки