Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП ДГС Годеч към СЗДП

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2018-12-18 11:20:00
№ 20190717fCeA11426297

Описание:

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП ДГС Годеч към СЗДП


Документи
12072019171207_борсов договор.pdf
12182019171207_договор за борсово посредничество.pdf

ПубликацияДата
обявление за сключен договор 2019-01-18 12:00:00
обявление за приключване на договор 2022-08-30 16:45:00
Договор № 955 От дата: 2018-12-18 2018-12-18 11:55:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-05-15 11:50:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-05-15 11:50:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-05-15 11:50:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-05-15 11:50:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-05-15 11:50:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-05-15 11:50:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-05-15 11:50:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-05-15 11:55:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-05-15 11:55:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-05-15 11:55:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-05-15 11:55:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-06-12 13:10:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-06-12 13:10:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-06-12 13:15:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-06-12 13:20:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-06-12 13:20:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-06-12 13:30:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-06-12 13:30:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-06-12 13:30:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-06-12 13:35:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-06-12 13:35:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-06-12 13:35:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-06-12 13:35:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-07-17 13:40:36
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-07-17 13:42:51
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-07-17 13:43:47
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-07-17 13:44:51
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-07-17 13:45:43
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-07-17 13:46:41
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-07-17 13:47:21
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-07-17 13:48:02
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-07-17 13:48:44
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-07-17 13:49:43
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-07-17 13:50:42
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-08-09 14:21:43
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-08-09 16:25:55
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-08-09 16:26:56
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-08-09 16:27:30
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-08-09 16:28:12
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-08-09 16:28:42
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-08-09 16:29:14
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-08-09 16:29:41
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-08-09 16:34:53
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-08-09 16:35:59
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-08-09 16:37:08
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-08-09 16:37:46
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-09-16 09:05:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-09-16 09:05:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-09-16 09:10:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-09-16 09:10:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-09-16 09:15:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-09-16 09:15:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-09-16 09:20:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-09-16 09:20:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-09-16 09:25:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-09-16 09:25:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-09-16 09:30:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-10-16 11:49:04
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-10-16 11:50:31
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-10-16 11:51:23
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-10-16 11:52:20
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-10-16 11:53:15
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-10-16 11:54:04
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-10-16 11:55:28
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-10-16 11:56:12
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-10-16 11:57:27
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-10-16 11:58:37
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-11-15 11:01:39
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-11-15 11:04:22
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-11-15 11:05:35
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-11-15 11:06:54
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-11-15 11:07:36
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-11-15 11:09:21
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-11-15 11:09:53
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-11-15 11:11:06
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-11-15 11:12:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-11-15 11:12:52
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-11-15 11:13:47
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-11-15 11:14:47
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-12-17 16:51:59
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-12-17 16:54:32
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-12-17 16:56:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-12-17 16:57:24
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-12-17 16:58:56
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-12-17 16:59:49
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-12-17 17:00:33
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-12-17 17:01:36
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-12-17 17:01:38
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-12-17 17:01:39
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2019-12-17 17:01:40
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 15:47:55
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 15:50:05
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 15:51:01
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 15:52:04
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 15:52:46
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 15:53:12
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 15:53:49
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 15:54:23
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 15:54:58
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 15:55:36
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 15:56:38
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 15:57:20
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 15:58:07
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 16:00:37
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 16:01:31
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 16:02:40
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 16:03:20
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 16:04:04
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 16:05:35
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 16:06:36
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-01-14 16:07:14
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-03-16 09:27:56
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-03-16 09:30:20
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-03-16 09:32:17
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-03-16 09:32:46
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-03-16 09:33:37
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-03-16 09:34:13
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-03-16 09:35:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-03-16 09:35:52
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-03-16 09:36:45
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-04-24 10:05:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-04-24 10:10:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-04-24 10:15:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-04-24 10:20:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-04-24 10:25:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-04-24 10:30:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-04-24 10:35:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-04-24 10:40:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-04-24 10:45:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-04-24 10:55:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-05-14 13:50:57
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-05-14 13:52:52
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-05-14 13:53:38
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-05-14 13:55:09
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-05-14 13:56:37
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-05-14 13:57:37
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-05-14 14:01:25
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-05-14 14:02:20
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-05-14 14:03:24
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-06-18 10:34:25
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-06-18 10:37:22
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-06-18 10:38:33
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-06-18 10:39:39
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-06-18 10:40:31
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-06-18 10:41:10
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-06-18 10:42:23
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-06-18 10:43:10
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-06-18 10:44:55
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:05:03
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:07:12
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:08:30
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:09:41
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:10:33
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:11:29
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:12:26
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:13:24
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:14:25
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:15:30
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:16:48
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:27:10
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:55:01
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:56:07
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:57:14
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:58:15
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 11:59:16
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 12:00:08
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 12:01:09
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-08-18 12:02:04
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-09-11 15:45:07
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-09-11 15:46:06
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-09-11 15:46:44
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-09-11 15:47:31
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-09-11 15:48:11
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-09-11 15:48:44
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-09-11 15:49:12
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-09-11 15:49:40
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-09-11 15:50:35
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-09-11 15:51:35
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 14:34:14
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 14:36:19
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 14:36:58
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 14:37:27
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 14:37:50
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 14:38:16
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 14:38:36
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 14:38:55
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 15:12:10
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 15:12:35
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 15:12:57
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 15:13:24
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 15:13:48
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 15:14:12
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 15:14:38
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-11-18 15:15:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-12-14 14:36:10
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-12-14 14:36:33
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-12-14 14:37:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-12-14 14:37:23
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-12-14 14:37:44
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-12-14 14:38:09
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-12-14 14:39:20
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-12-14 14:40:19
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2020-12-14 14:41:07
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:46:49
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:47:13
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:47:36
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:48:01
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:48:25
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:49:11
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:49:36
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:50:26
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:50:48
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:51:07
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:51:37
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:52:27
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:53:17
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:53:38
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:54:26
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:54:48
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:55:46
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-01-13 08:56:35
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-03-16 16:09:36
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-03-16 16:09:59
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-03-16 16:10:50
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-03-16 16:11:13
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-03-16 16:11:33
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-03-16 16:12:22
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-03-16 16:13:12
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-03-16 16:13:32
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-03-16 16:13:56
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-04-16 11:44:10
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-04-16 11:44:37
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-04-16 11:44:59
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-04-16 11:45:19
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-04-16 11:45:38
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-04-16 11:46:02
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-04-16 11:46:26
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-04-16 11:46:47
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-04-16 11:47:09
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-04-16 11:47:33
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-17 14:05:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-17 14:10:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-17 14:10:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-17 15:00:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-17 15:05:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-17 15:10:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-17 15:35:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-17 15:40:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-17 15:40:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-17 15:45:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-10 09:05:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-11 12:55:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-08-02 09:15:45
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-11 09:05:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-10 09:10:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-10 09:10:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-10 09:10:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-10 09:15:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-10 09:15:00
Плащане по договор №: 955 От дата: 2018-12-18 2021-05-10 09:20:00

<-- Обратно към поръчки