Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Никопол за срок от 12 месеца

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-07-03 14:01:23
№ 20190703SxZf11398176

Описание:Документи
05442019031407_Документация-никопол.doc
05542019031407_Образец № 1 - Заявление за участие-никопол.docx
06002019031407_Образец № 2 - Декларация по чл.192, ал. 1 от ЗОП-никопол.docx
06072019031407_Образец № 3 - Декларация критерии за подбор-никопол.docx
06232019031407_Образец № 4 - Техническо предложение-никопол.docx
06302019031407_Образец № 5 - Ценово предложение-никопол.docx
12092019031407_Проект на договор-никопол.docx
41352019031407_Техническа сепцификация.pdf
41572019031407_Обява.pdf
42102019031407_Информация.pdf
42212019031407_Заглавна стр..pdf

ПубликацияДата
Удължаване срока за подаване 2019-07-16 09:29:00
Прекратяване 2019-07-24 16:00:00

<-- Обратно към поръчки