Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Поддръжка , ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на Държавно горско стопанство - Мездра"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-06-26 13:08:41
№ 20190626OsnL11363241

Описание:Документи
54172019261406_Обявление.PDF
57192019261406_Решение.PDF
57412019261406_08552019211503_Техн.спесиф. компютърна и офис техника 2019.docx
57482019261406_58462019211403_Документация КОМП.ТЕХНИКА.DOC
57542019261406_58592019211403_ЕЕДОП Комп.техника 2019.doc
58002019261406_59122019211403_Образци Поддръжка на комп. и офис техника 2019.docx
58092019261406_59222019211403_Проекто договор Поддръжка на компютърна и офис техника 2019.doc

ПубликацияДата
Протокол №1, Съобщение 2019-07-17 11:00:00
Протокол№2,Протокол- комисия , Решение 2019-07-23 10:40:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-10 15:40:00
Договор №28 2019-09-10 15:45:00
Техническо предложение и ценово предложение 2019-09-10 15:45:00
Обявление за приключил договор 2022-09-08 14:50:00
Договор № Договор №28 От дата: 2019-08-22 2019-09-10 15:45:00
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2019-12-11 15:31:39
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2020-01-09 11:23:31
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2020-02-06 16:03:13
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2020-05-11 15:14:43
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2020-08-18 09:51:55
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2020-11-11 15:13:57
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2021-02-11 10:56:28
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2021-04-13 13:52:27
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2021-07-12 15:58:18
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2021-08-10 13:38:11
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2021-11-11 10:09:32
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2022-01-28 10:01:55
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2022-04-28 10:54:17
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2022-04-28 10:56:12
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2022-05-26 15:20:00
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2022-07-13 14:10:06
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2022-08-05 15:48:30
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2019-08-22 2022-08-24 16:30:46

<-- Обратно към поръчки