Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Поддръжка на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство град Плевен”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-06-06 12:00:00
№ 20190606GNaX11317615

Описание:

Обект на поръчката е поддържане в техническа изправност и ремонт на компютърната и офис техника на ТП ДГС Плевен, включително доставка на резервни части, необходими за извършването им, както и на материали и консумативи, необходими за работата им.


Документи
50012019061106_Решение за откриване на процедура.pdf
51082019061106_Обявление за поръчка.pdf
53492019061106_Документация.pdf
54182019061106_Техническа спецификация.pdf
54372019061106_Методика.pdf
56062019061106_Проект на Договор.pdf
59012019061106_Образци.doc

ПубликацияДата
Протокол № 1 2019-07-02 12:55:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-07-11 15:40:00
Протокол № 2 2019-07-18 10:40:00
Протокол № 3 2019-07-18 10:40:00
Утвърден обобщен протокол 2019-07-18 10:45:00
Решение за класиран изпълнител 2019-07-18 10:50:00
Договор 2019-08-19 10:50:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-19 10:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-09-13 14:40:00
Договор № 15 От дата: 2019-08-19 2019-08-19 11:15:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2019-09-12 14:00:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2019-10-16 13:20:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2019-10-16 13:20:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2019-10-16 13:25:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2019-10-16 13:25:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2019-10-16 13:25:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2019-11-11 13:05:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2019-11-11 13:05:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2019-12-16 13:36:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2019-12-16 13:35:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2020-01-15 15:40:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2020-01-15 15:45:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2020-02-10 13:45:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2020-03-16 14:50:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2020-03-16 14:50:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2020-03-16 14:50:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2020-03-16 14:50:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2020-05-12 14:20:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2020-06-11 14:58:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2020-08-12 09:50:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2020-08-12 09:53:48
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2020-12-10 13:05:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-01-14 14:25:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-02-05 15:05:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-02-05 15:05:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-02-05 15:05:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-03-11 15:30:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-03-11 15:35:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-04-15 09:55:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-04-15 10:00:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-05-14 10:20:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-05-14 10:23:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-05-14 10:25:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-05-14 10:25:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-06-03 10:15:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-07-07 10:15:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-08-10 15:25:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-09-17 13:40:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-10-14 11:40:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-10-14 11:45:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2021-11-05 15:45:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2022-02-04 11:15:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2022-02-04 11:15:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2022-02-04 11:15:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2022-03-18 16:00:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2022-04-27 16:15:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2022-05-17 14:05:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2022-05-17 14:05:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2022-07-13 11:10:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2022-07-13 11:10:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2022-07-13 11:10:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2022-08-17 13:30:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2022-08-17 13:30:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2019-08-19 2022-09-08 11:50:00

<-- Обратно към поръчки