Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен "

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-05-23 11:04:50
№ 20190520QZyA11267861

Описание:

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Плевен, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.


Документи
10052019231105_Решение за откриване на процедура.pdf
11102019231105_Обявление за поръчка.pdf
11382019231105_техническа спецификация.PDF
12002019231105_методика.PDF
13582019231105_документация.PDF
16072019231105_Проект на Договор.PDF
16432019231105_Образци.rar

ПубликацияДата
Протокол 2019-06-11 13:30:00
Протокол № 1 2019-07-01 11:15:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-07-10 14:45:00
Протокол № 2 2019-07-17 09:20:00
Протокол №3 2019-07-17 09:20:00
Утвърден Доклад от работата на комисията 2019-07-17 09:25:00
Решение за избор на изпълнител 2019-07-17 09:30:00
Договор 2019-08-19 10:25:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-19 10:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-08-22 15:35:00
Договор № 14 От дата: 2019-08-09 2019-08-19 11:15:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2019-09-12 14:05:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2019-09-12 14:05:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2019-09-12 14:05:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2019-10-16 13:25:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2019-10-16 13:25:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2019-10-16 13:30:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2019-12-16 13:40:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2019-12-16 13:40:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2019-12-16 13:40:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2019-12-16 13:40:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-01-15 15:45:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-01-15 15:45:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-01-15 15:45:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-01-15 15:50:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-02-10 13:45:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-02-10 13:45:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-02-10 13:50:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-02-10 13:50:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-03-16 14:55:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-04-14 12:55:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-04-14 12:55:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-04-14 12:55:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-05-12 14:20:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-06-11 15:25:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-06-11 15:25:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-06-11 15:25:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-07-08 13:55:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-07-08 13:55:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-07-08 13:55:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-08-12 09:55:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-08-12 09:55:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-08-12 09:55:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-08-12 09:55:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-08-12 09:55:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-09-10 11:05:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-10-14 15:05:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-10-14 15:05:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-10-14 15:05:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-10-14 15:05:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2020-11-05 13:45:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-01-14 14:30:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-01-20 14:30:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-02-05 15:10:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-03-11 15:40:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-03-11 15:45:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-03-11 15:45:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-04-15 10:00:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-04-15 10:00:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-05-14 10:25:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-05-14 10:25:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-06-03 10:20:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-07-07 10:20:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-07-07 10:25:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-08-10 15:30:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-08-11 15:30:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-09-17 13:45:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-09-17 13:55:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-10-14 11:50:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-11-05 15:35:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-11-05 15:35:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-11-05 15:35:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-11-05 15:35:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-11-05 15:40:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-12-21 15:45:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-12-21 16:00:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2021-12-21 16:00:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-01-14 11:50:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-02-04 11:10:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-02-04 11:10:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-03-18 16:00:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-03-18 16:00:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-03-18 16:00:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-04-27 16:15:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-04-27 16:15:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-05-17 14:05:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-06-16 10:10:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-06-16 10:10:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-07-13 11:10:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-07-13 11:15:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-07-13 11:15:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2019-08-09 2022-08-17 13:25:00

<-- Обратно към поръчки