Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Текущ ремонт на сграда за нуждите на ТП ДГС Своге

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-04-19 13:13:21
№ 20190419vytG11137860

Описание:Документи
58302019191304_Решение ОП 19-04-19 г..PDF
58362019191304_Обявление ОП 19-04-19 г..PDF
58492019191304_Документация ОП 19-04-19 г..PDF
04272019191404_Техническа спецификация.PDF
05042019191404_документация-ремонт.doc
05102019191404_ЕЕДОП-ремонт.doc
05162019191404_образци на документи-ремонт.doc
05242019191404_проект на договор-ремонт.doc
05332019191404_ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-ремонт.doc
05402019191404_Ценово предложение-ремонт.doc

ПубликацияДата
Решение за изменение 2019-05-14 15:15:00
Протокол 1 от 30.05.2019 г. 2019-05-30 16:20:00
Съобщение - разглеждане на оферти до всички заинтересовани лица 2019-05-30 16:20:00
Протокол 2 от 05.06.2019 г. 2019-06-07 09:20:00
Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 2019-06-11 15:45:00
Решение за класиране 274-11-06-2019 г. 2019-06-11 15:45:00
Договор 94 от 10.07.2019 г. 2019-07-15 13:05:00
Обявление за възложена поръчка 2019-07-19 13:20:00
Обявление за приключване на договор 2019-12-06 10:30:00
Договор № 94 От дата: 2019-07-10 2019-07-15 12:50:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2019-07-10 2019-12-02 15:04:35

<-- Обратно към поръчки