Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 36 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС БОТЕВГРАД, ВКЛЮЧЕНИ СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-04-12 16:38:51
№ 20190412qYQe11089250

Описание:

Обект на настоящата обществена поръчка е доставката на стоки, осъществявани чрез покупка, съгласно чл. 3, ал.1, т. 2 от ЗОП, а именно периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация.Документи
36172019121704_решение кан материали вкл в списъка009.pdf
36302019121704_обявление кан материали вкл в списъка010.pdf
36372019121704_заглавна страница вкл в списъка006.pdf
36512019121704_тех спецификация вкл в списъка007.pdf
36592019121704_проекто договор вкл в списъка008.pdf
37112019121704_ESPD-BG1 канц мат в списъка.docx
37212019121704_канц мат ПС ВКЛЮЧЕНИ в списъка по чл12 2019-2022 оконч.docx

ПубликацияДата
Протокол 1 2019-05-14 16:00:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-05-14 16:05:00
Протокол №2 2019-05-28 12:00:00
Решение 2019-05-28 12:00:00
Протокол /Докладна записка 2019-05-28 12:05:00
Договор №Д-26/08.07.2019г. 2019-07-19 16:25:00
Договор № № Д-26 От дата: 2019-07-08 2019-07-19 14:30:00
Плащане по договор №: № Д-26 От дата: 2019-07-08 2019-11-17 15:25:00
Плащане по договор №: № Д-26 От дата: 2019-07-08 2020-02-19 15:25:00
Плащане по договор №: № Д-26 От дата: 2019-07-08 2020-08-05 14:16:00

<-- Обратно към поръчки