Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Миджур”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-04-03 09:35:47
№ 20190403tSEM10974986

Описание:

Поддръжка, ремонт и резервни части на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на СЗДП ТП ДГС „Миджур”. Поддръжка и ремонт на 11 броя компютри, 11 броя принтери, 1 брой копирна машина, като се определят следните максимални прогнозни стойности :

                 1.Поддръжка и ремонт  на компютърна техника - 200 лв. без ДДС на месец.

                 2. Доставка на резервни части и принадлежности за компютърна техника - общо 360,00 лв. без ДДС.

            Прогнозната стойност от 200 лева без ДДС на месец за поддръжка и ремонт на компютърна техника е максималната, определена съгласно финансовия ресурс на ДГС Миджур.

Определената прогнозна стойност за доставка на резервни части от 360 лева без ДДС е максималната, като в техническата спецификация на настоящата обществена поръчка са посочени примерни артикули, за които Възложителя счита, че би възникнала нужда да бъдат подменени. Артикулите са прогнозни и Възложителят не е обвързан със закупуването им, освен при възникване на необходимост от същото. 


Документи
42572019030904_ESPD-BG1.doc
43022019030904_Договор проект.doc
43152019030904_Опис 1.4.doc
43212019030904_предложение за изпълнение 3.4.doc
43252019030904_техническа спецификация компютри.doc
43302019030904_Ценово предложение компютри 4.4.doc
52392019030904_obqvlenie.rar
52532019030904_reshenie skan.rar
56542019030904_документация компютри.doc

ПубликацияДата
Доклад за регистъра 2019-04-24 08:25:00
Прекратяване 2019-04-24 08:25:00
Прекратяване 2019-05-07 10:47:00

<-- Обратно към поръчки