Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Миджур, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-03-27 09:12:37
№ 20190327iqYz10903851

Описание:

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Миджур, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП


Документи
21112019270903_ESPD-BG1.doc
21172019270903_документация 2019.docx
21212019270903_образци 2019.docx
21262019270903_технически спецификации 2019.docx
27402019270903_канциларски запазена.rar
32302019270903_2019-03-27.rar

ПубликацияДата
списък документи и присъстващи 2019-04-17 13:00:00
Съобщение за отваряне на Ценови оферти 2019-04-17 13:00:00
Протокол № 1 2019-04-17 13:00:00
Протокол № 2 2019-04-23 13:50:00
Доклад от работата на комисията 2019-04-23 13:50:00
Решение за класиране и обявяване на изпълнител 2019-04-23 13:50:00
Договор и приложения 2019-05-20 10:25:00
обявление сключен договор 2019-05-29 10:25:00

<-- Обратно към поръчки