Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДГС с. Лесидрен за доставка на стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-03-27 13:42:28
№ 20190326hURH10899267

Описание:Документи
53402019270903_решение за откриване на процедура.PDF
53512019270903_обявление.PDF
54052019270903_документация.PDF
55272019270903_техническа спецификация.PDF
04472019271003_ЗАПАЗЕНА ПОРЪЧКА КАНЦ.М-ЛИ.rar

ПубликацияДата
Съобщение запазена поръчка/17.04.2019г 2019-04-17 16:44:00
протокол запазена поръчка 2019-04-17 16:45:00
Решение 2019-04-25 14:05:00
Обявление за възложена поръчка 2019-07-12 15:50:00
Договор Рейб ЕООД 2019-07-12 16:00:00
Техническо предложение 2019-07-12 16:00:00
Ценово предложение 2019-07-12 16:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР 2022-07-11 17:05:00
Договор № 4 /12.06.2019 От дата: 2019-06-12 2019-06-12 16:55:00
Плащане по договор №: 4 /12.06.2019 От дата: 2019-06-12 2019-07-29 16:20:00
Плащане по договор №: 4 /12.06.2019 От дата: 2019-06-12 2021-05-17 16:25:00
Плащане по договор №: 4 /12.06.2019 От дата: 2019-06-12 2021-12-15 16:15:00
Плащане по договор №: 4 /12.06.2019 От дата: 2019-06-12 2022-06-03 16:30:00

<-- Обратно към поръчки