Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство град Плевен”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-03-25 15:47:54
№ 20190325IaLh10861405

Описание:

Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса по видове, съгласно техническата спецификация.


Документи
03162019251603_Решение за откриване.pdf
04212019251603_Обявление за поръчка.pdf
04592019251603_Техническа спецификация.pdf
05112019251603_Утвърдена заглавна стр.pdf
05332019251603_Документация.docx
06042019251603_Образци.docx
07062019251603_53232019230901_ЕЕДОП.doc

ПубликацияДата
Протокол № 1 2019-04-17 16:20:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-04-17 16:20:00
Протокол № 2 2019-04-24 09:25:00
Обобщен протокол от комисия 2019-04-24 09:30:00
Решение за класиран изпълнител 2019-04-24 09:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-29 14:55:00
Договор 2019-05-29 14:55:00
Техническа спецификация 2019-05-29 14:55:00
Техническо предложение за изпълнение на поръчката 2019-05-29 15:00:00
Ценово предложение 2019-05-29 15:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-07-13 16:00:00
Договор № 12 От дата: 2019-05-27 2019-05-29 11:30:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2019-09-12 13:55:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2019-12-16 13:35:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2020-03-16 14:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2020-06-11 14:55:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2020-07-08 13:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2020-07-08 13:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2020-11-05 13:45:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2021-01-14 14:05:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2021-07-07 14:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2021-10-14 11:20:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2022-01-14 11:05:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2022-04-27 16:30:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2022-05-17 14:00:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2022-07-13 10:45:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-27 2022-07-13 10:45:00

<-- Обратно към поръчки