Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Троян

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-03-21 14:57:00
№ 20190321VPRQ10847831

Описание:

Обект на поръчката е поддържане в техническа изправност и ремонт на компютърната и офис техника на Държавно горско стопанство Троян, включително доставка на резервни части, необходими за извършването им, както и на материали и консумативи, необходими за работата им. 


Документи
59242019211403_dokumentaciq_komputri_2019.rar

ПубликацияДата
Протокол на комисия 2019-04-15 14:57:00
Съобщение до участниците 2019-04-15 14:58:00
Протокол №2 от 18.04.2019г. 2019-04-18 11:32:00
Доклад 2019-04-18 11:34:00
Решение 2019-04-18 11:35:00
Договор № Д 2-ЗОП от 22.05.2019 г. 2019-05-22 16:47:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-23 11:18:00
Договор № Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2019-06-20 09:43:00
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2019-06-20 14:13:25
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2019-07-18 15:44:46
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2019-08-22 10:24:49
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2019-09-19 11:06:30
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2019-10-17 14:54:39
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2019-11-18 11:03:52
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2019-12-18 13:31:48
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2020-01-22 13:31:32
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2020-02-18 10:01:00
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2020-04-07 16:42:36
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2020-05-27 16:02:17
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2020-05-27 16:03:41
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2020-07-07 16:07:11
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2020-08-13 15:48:20
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2020-08-13 15:49:37
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2020-10-15 10:34:30
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2020-10-15 10:36:05
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2020-11-19 09:57:49
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2020-12-15 15:33:21
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2021-01-20 11:47:53
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2021-03-19 14:14:21
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2021-04-21 09:35:47
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2021-05-21 08:57:18
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2021-06-30 15:43:58
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2021-08-02 14:59:53
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2021-08-31 14:14:27
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2021-10-12 13:55:03
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2021-10-12 13:57:01
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2021-10-12 14:01:29
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2021-11-17 10:46:14
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2021-12-21 11:01:20
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2022-01-27 14:28:52
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2022-03-29 11:06:11
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2022-03-29 11:08:06
Плащане по договор №: Д 2-ЗОП От дата: 2019-05-22 2022-03-29 11:09:30

<-- Обратно към поръчки