Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Белоградчик, извън списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-03-19 13:56:37
№ 20190319LgEH10827926

Описание:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Белоградчик, извън списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП


Документи
21512019191503_obqvlenie bez spisak.rar
22092019191503_reshenie bez spisak.rar
22212019191503_документация 2019 ОК.rar
22332019191503_ЕЕДОП.rar
22452019191503_образци 2019 извън.rar
22552019191503_технически спецификации 2019 извън.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2019-03-25 14:40:00
Отговор на въпрос 2019-04-01 10:30:00
Съобщение, относно промяна часа на отваряне на оферти 2019-04-05 12:00:00
ПРОТОКОЛ 1 2019-04-10 16:25:00
Списък на представени документи за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 2019-04-10 16:50:00
ПРОТОКОЛ 2 2019-04-15 13:25:00
Доклад от работата на комисията 2019-04-15 13:25:00
Решение за класиране 2019-04-15 13:25:00
съобщение ценови оферти 2019-04-10 14:50:00
ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ 2019-05-31 11:20:00
Договор № 29 От дата: 2019-05-20 2019-06-03 08:35:00
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2019-06-06 16:51:44
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2019-08-09 10:24:16
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2020-02-04 14:59:10
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2020-03-04 11:58:57
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2020-03-04 13:28:27
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2020-04-07 11:15:25
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2020-07-06 15:16:15
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2020-09-08 11:31:22
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2020-09-08 11:35:54
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2020-11-09 14:02:01
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2020-11-09 14:05:50
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2021-01-05 15:48:19
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2021-09-17 17:02:44
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2021-09-17 17:03:59
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2022-01-31 12:07:59
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2022-03-10 16:06:47
Плащане по договор №: 29 От дата: 2019-05-20 2022-06-09 16:54:51

<-- Обратно към поръчки